Päivitetty 14.11.2023

Albert Wuokon palkinto 2023

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon varttuneen tutkijan palkinnon Professori Jouni Hirvoselle. Palkinto on arvoltaan 6 000 €.

Professori Jouni Hirvonen on ansioitunut pitkällä akateemisella urallaan niin tutkimuksen saralla (yli 400 vertaisarvioitua julkaisua, katsausartikkelia ja kirjankappaletta, H-indeksi 81), innovaatioiden osalta (31 patenttia/patenttihakemusta) kuin myös yliopiston hallinnon puolella. Professori Jouni Hirvonen toimi Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan varadekaanina vuosina 2004-2009 ja dekaanina 2010-2022. Vuodesta 2022 alkaen professori Jouni Hirvonen on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina. Hän on myös ansioituneesti verkostoitunut kansainvälisesti ja edistänyt Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kansainvälistä verkostoitumista.

Myönnetyt tutkimusapurahat ja palkinnot 2023

Suomen farmaseuttinen yhdistys jakoi vuoden 2023 elokuun haussa seuraavat apurahat. Kaikkiaan apurahahakemuksia oli saapunut määräaikaan mennessä 32 kappaletta.

Apurahat julkistettiin FinPharmSci tapahtumassa 9.11.2023.

Iiro Rautsola, Helsingin yliopisto, 12 000 €, Development and validation of microfluidic in vitro models for studying biotransformation and P450 inhibition of pharmaceuticals.

Seyedhamed Maljaei, Itä-Suomen yliopisto, 9 000 €, Organic Anion Transporting Polypeptide (OATP) -Utilizing Prodrugs to Improve Intra-Brain Drug Delivery

Atefeh Saadabadi, Åbo Akademi, 12 000 €, Development of Novel Analgesics and Anti-Inflammatory Agents Derived from Natural Stilbenoids

Mella Louhisalmi, Itä-Suomen yliopisto, 12 000 €, Household Medication Waste in Finland

Artikkelipalkinto 2023

Artikkelipalkinto, 500 €, on myönnetty:

Tony Eteläinen, Catarina Silva, Johanna Uhari-Väänänen, Francesca De Lorenzo, Maria Jäntti, Hengjing Cui, Marta Chavero-Pieres, Tommi Kilpeläinen, Christina Mechtler, Reinis Svarcbahs, Erin Seppälä, Juha Savinainen, Elena Puris, Gert Fricker, Mikko Gynther, Ulrika Julku, Henri Huttunen, Stephen Haggarty, Timo Myöhänen

A prolyl oligopeptidase inhibitor reduces tau pathology in cellular models and in mice with tauopathy

Science Translational Medicine, volume 15, issue 691, 2023

Palkinto julkistettiin FinPharmSci tapahtumassa 9.11.2023.

Opintopalkinnot 2023

Suomen farmaseuttinen yhdistys on jakanut proviisori Akseli Niemelälle (Helsingin yliopisto), proviisori Katri Vainionpäälle (Itä-Suomen yliopisto) ja farmaseutti Lina Wikmanille (Åbo Akademi) parhaan valmistuneen proviisorin ja farmaseutin palkinnot FinPharmSci tapahtumassa 9.11.2023. Palkinnot myönnettiin vuonna 2022 parhailla arvosanoilla valmistuneille proviisoreille ja farmaseutille.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Tervetuloa SFY:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen torstaina 9.11.2023 klo 13:00 Tieteiden Talolle, Kirkkokatu 6, Helsinki (Sali 505). Kokous pidetään suomeksi. Lisätietoja voi tarvittaessa kysellä yhdistyksen sihteeriltä: arto.merivaara@uef.fi.

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, 1. käsittely

Hallitus esittää sääntöjen tarkistamista 3 § Jäsenet ja 13 § Yhdistyksen kokoukset osalta

6. Toimihenkilöiden palkkiot

Hallitus esittää yhdistyksen puheenjohtajan palkkion tarkistamista

7. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu sekä FinPharmSci 2023 -tilaisuus (englanninkielinen, kutsu liitteenä) samoissa tiloissa. Pyydämme ennakkoilmoittautumista 26.10. mennessä osoitteeseen:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/124997/lomakkeet.html

10th BBBB conference on Pharmaceutical Sciences

10th BBBB conference on Pharmaceutical Sciences -konferenssi järjestetään 12-14.9.2024 Tartossa, Virossa. Suomen farmaseuttinen yhdistys avustaa tapahtuman järjestämisessä Viron farmaseuttista yhdistystä (Estonian Academical Society of Pharmacy). Lisää tietoa tapahtumasta löytyy konferenssin internetsivuilta: https://bbbb-meeting.org/ .

Suomen farmaseuttinen yhdistys on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden, farmaseuttisen tutkimuksen ja niiden sovellutusten edistäminen. Lisäksi tuetaan yksityisiä tutkijoita myöntämällä apurahoja ja jakamalla tunnustuspalkintoja.

Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, joissa esitellään farmasian tutkimuksen viimeisimpiä saavutuksia sekä käsitellään alaa koskevia ajankohtaisia aiheita. Lisäksi tarvittaessa järjestetään keskustelu-, kokous- ja kurssitilaisuuksia.

Yhdistys on yhteistyössä vastaavien tai samalla alalla toimivien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.