Updaterad 24.4.2023

Stipendier

Styrelsen för Farmaceutiska föreningen i Finland utlyser stipendier ur forsknings- och utbildningsfonderna att sökas inom maj månad 2023. Ur fonderna utdelas stipendier för forskningsarbete som relaterar till doktorsexamen (doktorandstipendier). Stipendier för postdoktoral forskning beviljas inte. Beslut om utdelningen av och storleken på stipendierna fattas av styrelsen för Farmaceutiska föreningen i Finland. Stipendiemottagarna meddelas senast i början av september om positivt utfall. Stipendieperioden kan börja i slutet av 2023 eller under 2024, men stipendiet måste användas i sin helhet före utgången av år 2024. Ansökningsblanketterna finns tillgängliga på föreningens hemsida under tiden 1.5.-31.5.2023:

https://pro.tsv.fi/finpharmsociety/apurahalomake/apurahalomake.php .

Bidragsmottagaren måste lämna en skriftlig redovising om användningen av stipendet inom tre månader efter att stipendiet utnyttjats.

Albert Wuokko Award 2021

The Finnish Pharmaceutical Society has awarded the Albert Wuokko prize of 2021 to PhD Ulla Närhi.

The prize is 6000 euro.

Congratulations for this great achievement!

Best articele award 2021

Best article award, 500 €, has been given to:

Piotr Chmielarz, Şafak Er, Julia Konovalova, Laura Bandres, Irena Hlushchuk, Katrina Albert, Anne Panhelainen, Kelvin Luk, Mikko Airavaara, Andrii Domanskyi: GDNF/RET Signaling Pathway Activation Eliminates Lewy Body Pathology in Midbrain Dopamine Neurons

Published in Movement Disorders, volume 35, year 2020, pages 2279-2289

Congratulations!

Research grants

Katayun Bahrami, University of Eastern Finland, 4 500 euros: Evaluation and development of LAT1 targeted ligands for Cancer Diagnostic purposes

Niina Bhattarai, Univeristy of Eastern Finland, 7 500 euros: Regulation of oxidative stress and inflammatory responses in retinal pigment epithelial cells

Iris Sokka, University of Helsinki, 9 000 euros: A Molecular Level View of a GLUT1-targeting Strategy to Boron Neutron Capture Therapy

Sofia Lisina, Åbo Akademi University, 9 000 euros: Development of mesoporous silica nanocarriers with VEGF protein embedded into the CNF-based hydrogel scaffold for wound healing promotion

Honey Bokharaie, University of Helsinki, 9 000 euros: Blocking VEGF-C activating proteases as a novel experimental cancer treatment

Congratulations!

Donation

Finnish Pharmaceutical Society has made 50 000 euros donation to Professorship Sustainable Pharmacy in Univeristy of Helsinki