Farmaceutiska föreningen i Finland är en vetenskalig förening som är grundad 1887, vars verksamhetsområde är hela landet. Föreningens målsättning är att befrämja de farmaceutiska vetenskaperna, den farmaceutiska forskningen och deras tillämpningar. Dessutom stöds enskilda forskare genom att tilldela stipendier och hederspris.

Föreningen arrangerar föredrag som presenterar de senaste upptäckterna inom farmaceutisk forskning samt behandlar aktuella teman inom farmaci. Vid behov arrangeras diskussions-, mötes- och kurstillfällen. Föreningen samarbetar med motsvarande eller i samma område verksamma nationella och internationella föreningar.

Föreningen är medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation.