Gerontologia-lehti


 

Gerontologia-lehden uudet verkkosivut ovat osoitteessa: https://journal.fi/gerontologia/

 


 

Gerontologia-lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta. Ihmisen elämänkulkua, vanhenemista ja vanhuutta tarkastellaan eri tieteiden näkökulmista. Kirjoittajina on mm. terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, lääketieteen ja liikuntatieteiden edustajia. Artikkeleiden ja katsausten arvioinnissa käytetään referee-menettelyä, jossa käsikirjoitukset lähetetään kahdelle asiantuntijalle arvioitavaksi nimettöminä. Uuden tutkimustiedon lisäksi lehti esittelee kehitystyötä ja alan uutta kirjallisuutta sekä tarjoaa tilaa keskustelulle ja kritiikille.

Gerontologia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2011 alusta lähtien lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n lisäksi myös Societas Gerontologica Fennica ry:n ja Suomen Geriatrit ry:n jäsenlehti.


Ilmoitushinnat

Ilmoitushinnat ovat 1/1 sivua 500 € ja ½ sivua 300 € (mustavalkoisena)

 

Gerontologia 1/2011