Julistettakoon holhottavaksi! Holhoukseen julistamisen perusteista 1700-luvulta 2000-luvulle

Heikki Roiko-Jokela

Faravid 40/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22