Suomeksi Pa svenska In English
KTS Kirjallisuudentutkijain Seura
 
  AJANKOHTAISTA TAPAHTUMAKALENTERI AVAIN  


 

 
ESITTELY
MITENJASENEKSI
TOIMINTA
POSTITUSLISTA
HALLITUS JA YHTEYSTIEDOT
SAANNOT
SEURAN HISTORIAA
JASENET
LINKKEJA

 

 

Jäsenet

Tällä sivulla seuran jäsenet voivat kertoa itsestään ja tutkimusintresseistään.

Nimi:

Yliopisto tai organisaatio:

Tutkimusintressit:
Jäsenet


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A 

Ahmala Antti
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Tutkimusintressit: Joel Lehtonen, 1800-1900-luvun vaihteen kirjallisuus, varhainen modernismi

Ahvenjärvi Kaisa
Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
Tutkimusintressit: saamelainen nykykirjallisuus ja kuvataide, kulttuurisen kuulumisen ja kiinnittymisen kysymykset


B 

Biström Anna
Helsingfors universitet, Nordica (Avdelningen för nordisk litteratur)
Redaktör i projektet Klassikerbiblioteket
Forskningsintressen: populärmusikaliska texter, Eva Dahlgrens rocksånger, konstruktionen av en artist/författarpersona, populärkultur

C

D

E

F

G

H

Haapala Vesa
Helsingin yliopisto, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos
Tutkimusintressit: runous ja lyhytproosa, runousoppi

Hardwick Hannasofia
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: Elokuvan ja kaunokirjallisuuden suhde, elokuvan ekfrasis, narratologia, kognitiivinen kirjallisuudentutkimus

Hatavara, Mari
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Tutkimusintressit: kertomuksen teoria, kuvan ja sanan välinen suhde, fiktiivisyys, 1800-luvun estetiikka

Hekanaho Livia
Helsingin yliopisto, Turun yliopisto
Tutkimusintressit: queer-teoreettinen ja feministinen kirjallisuudentutkimus, psykoanalyysi, maskuliinisuuden tutkimus, Alan Hollinghurstin tuotanto, Marguerite Yourcenarin tuotanto, Sigmund Freud, Jacques Lacan

Hietasaari Marita
Oulun yliopisto, kirjallisuus
Tutkimusintressit: historiallisen romaanin (erityisesti postmodernin) keinot kuvata menneisyyttä (metafiktio, metalepsis, intermediaalisuus, ekfrasis), narratologia, Lars Sund

Hollsten Anna
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Tutkimusintressit: suomalainen runous ja runouden teoria, kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus

I 

Isomaa Saija
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Tutkimusintressit: lajiteoria ja -tutkimus (erityisesti romaani, retoriset lajit ja kaunokirjalliset virtaukset), 1800-luvun kirjallisuus, kirjallisuuden ideologisuus, intertekstuaalisuus

J 

Joensuu Juri
Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
Tutkimusintressit: kirjallinen komiikka, kokeellisen kirjallisuuden historia, 1960-luku, menetelmällinen ja konseptuaalinen kirjoittaminen, digitaalinen kirjallisuus, psykoottinen kirjoitus

Jolma Nanny
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Tutkimusintressit: Menneisyyden kokeminen ja kertominen, kertomuksen tutkimus, muisteleva minäkerronta, muistamisen metaforat, nostalgia, melankolia, groteski, suomenruotsalainen kirjallisuus

Järvelä Juha
Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
Tutkimusintressit: Mika Waltari, kirjallisuus historiantutkimuksen lähteenä, 1920- ja 1930-luku

K 

Kallio Kimmo
Dublin City University, Helsingin yliopisto
Tutkimusintressit: irlantilainen kirjallisuus, kirjallisuus ja filosofia, taiteen sosiaalinen ulottuvuus, kääntämisen teoria, uudelleenkääntäminen

Kallionsivu Mikko
Tampereen yliopisto
Tutkimusintressit: Kuoleman representointi länsimaisessa kirjallisuudessa ja taiteessa myöhäiskeskiajalta nykypäivään, makaaberin traditiot, kulttuuripoetiikka, uushistorismi, modernisaatio, identiteettien modernisaatio, kirjallisuushistoria, kirjallisuus ja kulttuurihistoria, kirjallisuus ja antropologia, keskiaika, uuden ajan alku.

Kangaskoski Matti
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: runous, tulkinta, Wittgenstein.

Kannas Vappu
Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos / Englanti
Tutkimusintressit: L. M. Montgomery, naiskirjailijat, autobiografia, päiväkirjatutkimus, 1800-luvun kirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus

Kanto Kati
Oulun yliopisto, kirjallisuus 
Tutkimusintressit: nuortenkirjallisuus, suomalainen teiniromaani ja nuortenkirja 1960-luvulta nykypäivään, pohjoinen kirjallisuus, Anna-Liisa Haakana

Karkulehto Sanna
Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
Tutkimusintressit: erojen politiikat kirjallisuudessa; kirjallisuus, media ja kulttuuri

Katajamäki Sakari
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot (SKS)
Tutkimusintressit: runous, tekstikritiikki, nonsensekirjallisuus, Lauri Viita, Aleksis Kivi

Kivilaakso Sirpa
Helsingin yliopisto
Tutkimusintressit: lasten- ja nuorten kirjallisuus: Anni Swanin satusymboliikka, Suomen taiteen kultakausi

Kivistö Sari

Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: satiirin historia ja teoria, antiikin kirjallisuus, uuslatinalainen kirjallisuus, klassiset traditiot, retoriikan historia

Knuuttila Sirkka
Helsingin yliopisto
Tutkimusintressit: traumafiktio, Marguerite Duras-tutkimus, emootion ja kognition semioottinen suhde, affektiivinen kuva ja Roland Barthes, Friederike Mayröckerin runous

Kokko Mirja
Tampereen yliopisto
Tutkimusintressit: kuoleman teema ja lohdutus. Lapsen surun ja ikävän esittäminen oman perheenjäsenen kuolemaa käsittelevissä lastenkirjoissa.

Kontturi Katja
Jyväskylän yliopisto, nykykulttuurin tutkimus
Tutkimusintressit: fantasia ja spekulatiivinen fiktio, utopiakirjallisuus, angloamerikkalainen kirjallisuus, sarjakuva  

Korpua Jyrki
Oulun yliopisto
Tutkimusintressit: fantasia ja spekulatiivinen fiktio, utopiakirjallisuus, angloamerikkalainen kirjallisuus, sarjakuvaHelsingin yliopisto, englantilainen filologia

Kortekallio Kaisa
Helsingin yliopisto, englantilainen filologia
Tutkimusintressit: kognitiivinen narratologia, posthumanismi, tieteisfiktio, ruumiillinen mieli, ympäristöllisyys

Kosonen Päivi
Turun yliopisto, Tampereen yliopisto
Tutkimusintressit: omaelämäkerta ja omaelämäkerralllinen kirjallisuus antiikista nykypäivään, omaelämäkerran kertomusoppi, eurooppalainen proosa, luova kirjallisuudentutkimus

Kuismin Anna
Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Tutkimusintressit: omaelämäkerta, päiväkirja, kirje, kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa

Kuusela Hanna
Goldsmiths College, University of London, Cultural Studies
Tutkimusintressit: kulttuurintutkimus, aineellinen kulttuuri, materiaalinen kirjallisuudentutkimus, immateriaalitalous, postkolonialismi, kustantaminen, paratekstit, toimijaverkkoteoria

Kyllönen Vesa
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: metafyysinen salapoliisikertomus, ensyklopedinen romaani

Käkelä-Puumala Tiina
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: postmoderni proosa, kriittinen teoria, talousmetaforat ja rahakuvaukset kirjallisuudessa, satiiri, henkilöhahmojen teoria, Thomas Pynchon 

L 

Laakso Maria
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Tutkimusintressit: suomalainen kirjallisuus, lastenkirjallisuus, nuortenkirjallisuus, kaksoisyleisöteoria, ekokritiikki, huumori kirjallisuudessa

Lahdenperä Hanna
Helsingfors universitet, nordisk litteratur
Tutkimusintressit: suomenruotsalainen kirjallisuus, kirjallisuus ja filosofia, tilallisuus, postmodernismi, sukupuolentutkimus, feministinen filosofia, Monika Fagerholm

Lahtinen Toni
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Tutkimusintressit: ekokritiikki, erämaakuvaukset, vesiluonto, luontokuvaus lasten- ja nuortenkirjallisuudessa, ekodystopia, ilmastofiktio, Timo K. Mukka, kirjallisuushistoria, 1960-luku

Lassila-Merisalo Maria

Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos
Tutkimusintressit: suomalainen kaunokirjallinen journalismi

Launis Kati
Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Tutkimusintressit: 1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallisuus, sukupuoli ja luokka kirjallisuudessa

Lehtonen Sanna
Jyväskylän yliopisto, kielten laitos (englanti)
Tutkimusintressit: lasten- ja nuortenkirjallisuus, fantasiakirjallisuus, sukupuoli ja etnisyys kirjallisuudessa

Leppälahti Merja
Turun yliopisto
Tutkimusintressit: fantasiakirjallisuus, sadut, nuortenkirjallisuus, kalevala-ainekset kaunokirjallisuudessa, vampyyrit, roolipelit

Liikanen Elina

Helsingin yliopisto, espanjalainen filologia
Tutkimusintressit: Espanjan nykykirjallisuus, Espanjan sisällissodan ja Francon diktatuurin representaatiot espanjalaisessa nykyromaanissa, kulttuurinen muisti

Lindh Ilona
Helsingin yliopisto, suomen kieli
Tutkimusintressit: kertova tietokirjallisuus, matkakertomukset, kertomuksen teoria, lingvistinen tekstianalyysi, kulttuurintutkimus

Lindstedt Laura
Helsingin yliopisto
Tutkimusintressit: Nathalie Sarraute, nouveau roman, romaani lajina, metafiktio

M

Malmio Kristina
Helsingfors universitet, nordisk litteratur
Tutkimusintressit: suomenruotsalainen kirjallisuus, nykykirjallisuuden tilallisuus, metafiktiivisyys, modernismi ja postmodernismi, kirjallisuus ja yhteiskunta, Elmer Diktonius, Monika Fagerholm

Marcon Arianna
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: runous, Pentti Saarikosken tuotanto, semiotiikka, Umberto Eco

Mattila Hanna
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Sámi allaskuvla/Sámi University College of Applied Sciences, Norja
Tutkimusintressit: saamelainen kirjallisuus, Nils-Aslak Valkeapää, runoudentutkimus, ekokritiikki, jälkikolonialistinen ekokritiikki

Merenlahti Petri
Tutkimusintressit: Raamattu, narratologia, psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus

Mieskonen Matti
Turun yliopisto, Suomen historia
Tutkimusintressit: historiantutkimuksen ja kirjallisuushistorian tieteidenvälinen suhde, tulenkantajat

Mikkonen Jukka
Tampereen yliopisto, historiatieteen ja filosofian laitos;
Joensuun yliopisto, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos
Tutkimusintressit: kirjallisuuden filosofia

Mikkonen Kai
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: moderni ranskalainen ja englantilainen kirjallisuus, fiktion teoria, visuaalisen kerronnan narratologia, sarjakuvaromaani, matkakirjallisuus, kirjallisuuden opetus

Mäkelä Hanna
Helsingin yliopisto ja
Justus-Liebig-Universität Giessen, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: englanninkielinen nykyproosa, René Girardin ajattelu

Mäkelä Maria
Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: kertomuksen teoria ja narratologia; tajunnankuvaus, realismi, romanssi ja uskottomuus kirjallisuudessa ja mediassa

Mäkelä-Marttinen Leena
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Tutkimusintressit: semioottinen kirjallisuudentutkimus, suomalainen ja amerikkalainen modernismi, Timo K. Mukka, Mihail Bahtin, psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus, populaarikirjallisuus, narratologia, miestutkimus kirjallisuudessa

N

Nyqvist Sanna
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: kirjallisuus ja tekijänoikeudet, lainaamisen ja intertekstuaalisuuden eri muodot, tyylin käsite, kirjallisuudenopetuksen kysymykset, käännöskirjallisuus ja sen kritiikki

Nykänen Elise 
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Tutkimusintressit:  sotienjälkeinen proosan modernismi, Marja-Liisa Vartio, jälkiklassinen narratologia, juonen teoria, taiteidenvälisyys

O 

Oja Outi
Tukholman yliopisto, suomen kieli ja kirjallisuus
Tutkimusintressit: metalyriikka, uusin suomalainen runous, runousoppi, äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisen tutkimus

P

Peltonen Milla

Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Tutkimusintressit:
realismi/jälkirealismi, Hannu Salama, työläiskirjallisuus, kotimainen proosa 1960-luvulta lähtien, elämäkerrallinen nykytutkimus

Perkiömäki Mika

Tampereen yliopisto, Venäjän kieli ja kulttuuri
Tutkimusintressit: venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, ekokritiikki, 
joen kulttuuriset merkitykset


Perttula Irma
Helsingin yliopisto
Tutkimusintressit: groteski suomalaisessa kirjallisuudessa, karnevalisointi

Pesonen Pekka
Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos (Venäjän kieli ja kirjallisuus)
Tutkimusintressit: venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri (erityisesti venäläinen modernismi), suomalais-venäläiset kulttuurisuhteet, kulttuurisemiotiikka


Piippo Laura
Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
Tutkimusintressit: proosan kokeellisuus, proosan poetiikat ja politiikat, suomenkielinen nykykirjallisuus, toisto, kierrätys, eksessi, kirjallisuuden materiaalisuus, kirjallisuusfilosofia

Polvinen Merja

Helsingin yliopisto

Tutkimusintressit: englanninkielinen kirjallisuus, metafiktio, narratologia, kognitiotieteet, mimesis, tieteidenvälisyys, fantasiakirjallisuus

Puoskari Pirkko
Oulun yliopisto, kirjallisuus
Tutkimusintressit: postmoderni (historiallinen) romaani, erityisesti metafiktio. Bahtin ja jälkibahtinilaiset teoriat. Vallan ja alamaisuuden problematiikka. Menneisyyden kokeminen ja representaatiot. Kollektiivinen ja kulttuurinen muisti. Pohjoinen kirjallisuus, Bengt Pohjanen, korpelalaisuus, arktinen hysteria.

Pölkki Miika
Helsingin yliopisto, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos
Tutkimusintressit: Japanin klassinen kirjallisuus, etenkin poetiikka sekä siihen liittyvät  teoreettiset ja filosofiset kysymykset sekä buddhalaisen tekstit

Pöllänen Iida
University of Oregon, Comparative Literature
Tutkimusintressit: amerikkalainen, suomalainen ja ruotsalainen modernismi, kertomuksen teoria ja narratologia, tajunnankuvaus, novelliteoria, kollektiivisuuden kuvaus ja jaettu kokemus kirjallisuudessa

Q 

R

Ratia Taina
Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Tutkimusintressit: kokeellinen ja uskonnollinen runous (erityisesti Rakel Liehun runot), transsendentin käsite, intermediaalisuus, runouden ruumiilliset ainekset.

Romu Leena
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Tutkimusintressit: kuvan ja sanan tutkimus, sarjakuvakerronta, ruumiillisuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden kuvaus sarjakuvassa.


S 

Samola Hanna
Tukholman yliopisto ja Tampereen yliopisto, Suomen kieli ja kirjallisuus; Suomen kirjallisuus
Tutkimusintressit: dystopia, satu, satiiri, nykykirjallisuus, lajitutkimus, kirjallisuuden opettaminen suomi toisena kielenä -opiskelijoille

Seutu Katja
Helsingin yliopisto
Tutkimusintressit: sotienjälkeinen suomalainen modernismi, Antti Hyry, Maila Pylkkönen, Mirkka Rekola, itseoppineiden kaunokirjalliset tekstit, biografinen aines kirjailijan tuotannon tutkimuksessa

Sikorski Filip
Helsingin yliopisto
Tutkimusintressit: Miklós Szentkuthyn tuotanto, Unkarin kirjallisuus, henkilöhahmoteoria

Simola Sami

Tampereen yliopisto
Tutkimusintressit: tulkinnan teoria, ihmistieteiden filosofia, hermeneutiikka, strukturalismi, pyhä, elämismaailma, tekniikka

Sjöberg Sami
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: kokeellinen kirjallisuus, mystiikka, visuaalinen runous, kirjallisuuden filosofia

Stang Alexandra
Helsingin Yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: Suomen kustannuspolitiikka, 1900-luvun (nais)kirjallisuus, arkistotutkimus, kääntäminen ja kääntämisen teoria, intersektionaalisuus, queer-teoria

T 

Tidigs Julia
Helsingfors universitet, nordisk litteratur
Forskningsintressen: litterär flerspråkighet, finlandssvensk litteratur, svensk samtidslitteratur, Elmer Diktonius

Toikkanen Jarkko
Tampereen yliopisto, englantilainen filologia, kieli- ja käännöstieteet
Tutkimusintressit: poetiikka, kielen filosofia ja estetiikka, erityisesti kuvan ja sanan intermediaaliset suhteet. Post-doc-projekti kauhun kokemuksesta romantiikan ja modernismin kirjallisuudessa. Paul de Man

Toivanen Tuulia

Jyväskylän yliopisto
Tutkimusintressit: runous, modernismi, imagismi, Kiina-kuvat, kiinalaisen runouden käännökset, raamatunkäännökset, Pertti Nieminen, Tuomas Anhava, Lassi Nummi

U

V 

Vaahtokari Arto
Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos
Tutkimusintressit: suomenruotsalainen kirjallisuus, tulenkantajat

Viinikka-Kallinen Anitta
UiT Norges arktiske universitet, kirjallisuus
Tutkimusintressit: itämerensuomalaisten vähemmistöjen kirjallisuus, etenkin kveenikirjallisuus ja meänkielinen kirjallisuus. Kulttuurien kohtaamiset ja etnisyyden representaatiot kaunokirjallisuudessa. Etnopolitiikan ja fiktion suhteet.

     W 

X

Y

Z

Å

Ä

Ö 

Önder Suna-Marija
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusintressit: turkinkielinen kirjallisuus, mystinen runous, suufilaisuus, surrealismi, kääntämisen teoria, Ikinci Yeni -runoilijat, Ilhan Berk

. 
AVAIN-lehti
AVAIN lehti


 
 

 

KTS Kirjallisuudentutkijain Seura