Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
 
     
   


 

Kirjoitusehdotusten lähettäminen Avaimen toimitukseen

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain ottaa vastaan ehdotuksia julkaistaviksi kirjoituksiksi. Tieteellisten artikkelien lisäksi ehdotuksia toivotaan myös puheenvuoroista, esseistä, katsauksista, haastatteluista, arvosteluista ja muista lehteen sopivista kirjoituksista.

Ehdotettujen kirjoitusten julkaisemisesta päättävät kulloisenkin lehden toimittajat. Tiedot toimittajista löytyvät Avaimen verkkosivuilta (http://pro.tsv.fi/skts/paatoimittajat.html).

Kaikki kirjoitusehdotukset jätetään Avaimen journal.fi-järjestelmässä: https://journal.fi/avain/about/submissions.

Sieltä löytyvät myös tarkemmat kirjoittajaohjeet.

  
Avain