Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
 
     
   


 

Julkaisuprosessi

Kirjoitusehdotuksia Avaimeen

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain ottaa jatkuvasti vastaan ehdotuksia julkaistaviksi kirjoituksiksi. Artikkelien lisäksi ehdotuksia toivotaan myös puheenvuoroista, esseistä, keskusteluista, haastatteluista, arvosteluista ja muista lehteen sopivista kirjoituksista.

Ehdotettujen kirjoitusten julkaisemisesta päättävät kulloisenkin lehden toimittajat. Toimituksen valitsee Kirjallisuudentutkijain Seuran hallitus yhdessä Avaimen toimitusneuvoston kanssa.

Kirjoituskutsut numeroihin julkaistaan näillä verkkosivuilla ja Kirjallisuudentutkijain Seuran sähköpostilistalla, mutta tekstejä ja kirjoitusehdotuksia voi myös lähettää kutsuista riippumatta. Artikkeliehdotuksen tulee olla valmis käsikirjoitus. Ehdotukset muiksi kirjoituksiksi (esim. esseiksi, katsauksiksi, konferenssikertomuksiksi ja arvosteluiksi) voivat olla vapaamuotoisia.

Kirjoitusehdotuksen mukaan tulee liittää kirjoittajan koko nimi, lehdessä käytettävä(t) titteli(t) sekä joko yliopisto tai paikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite, johon haluaa lehden lähetettävän.

Ehdotuksia voi lähettää sähköpostitse lehden toimittajille osoitteeseen avain-lehti@uta.fi.

 
Artikkelit

Avaimessa sovelletaan kahden portaan julkaisukynnystä ja refereemenettelyä. Toimittajat valitsevat kirjoittajien tarjoamista käsikirjoitusehdotuksista refereekierrokselle otettavat artikkelit.

Avaimen vertaisarviointi on anonyymia kumpaankin suuntaan, ja jokaisen artikkelin tieteellisen julkaisukelpoisuuden arvioi kaksi refereetä. Arvioijat ovat toimituskunnan ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on tieteellinen pätevyys arvioida käsikirjoitusta. He ovat puolueettomassa ja riippumattomassa suhteessa arvioitavaksi tarjottuun käsikirjoitukseen, ja he ovat väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arvioijat toimivat anonyymisti, ja he esittävät julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai hyväksymistä joko sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Refereet kiinnittävät lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:

1) Artikkelin merkitys ja uutuusarvo: onko näkökulma tuore ja mielenkiintoinen?

2) Aineistojen ja metodien asianmukaisuus; aikaisemman tutkimuksen riittävä huomiointi.

3) Tutkimusongelman käsittelyn mielekkyys, argumentoinnin loogisuus, sujuvuus ja väitteiden perustelut.

4) Kirjoituksen rakenne, kieli ja tyyli.

Vertaisarvioijien lausuntojen pohjalta toimituskunta tekee lopullisen julkaisupäätöksen. Tieto artikkelin hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään käsikirjoituksen tekijöille. Arvioijien lausunnot tai päätoimittajien niistä tekemät tiivistelmät sekä mahdolliset muutosehdotukset lähetetään hyväksytyiksi tulleiden käsikirjoitusten tekijöille.

Mikäli artikkeli saa kielteisen lausunnon yhdeltä tai molemmilta arvioijalta, se ei tule julkaistuksi siinä numerossa, mihin sitä on tarjottu. Usein refereet kuitenkin rohkaisevat kirjoittajaa tarjoamaan artikkeliaan uudestaan lausuntojen pohjalta tehtyjen muokkausten jälkeen. Kertaalleen hylätty ja uudelleen tarjottu artikkeli lähetetään uudelle refereekierrokselle.

Artikkeleiden ohjepituus on n. 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen.

Julkaistaviin artikkeleihin liitetään viimeistelty englanninkielinen abstrakti eli "summary" (n. 1500 merkkiä välilyönteineen). Kieliasu tarkistetaan toimituksessa, mutta mikäli mahdollista, kirjoittajan olisi hyvä tarkistuttaa se jo etukäteen. Toimituksessa ei ole ammattimaista kielentarkistajaa. Englanninkielinen abstrakti tarvitaan vain myönteisen julkaisupäätöksen saaneisiin, julkaistaviin artikkeleihin. Sitä ei tarvitse liittää julkaistavaksi tarjottavaan käsikirjoitukseen.

 
Arvostelut, puheenvuorot ja muut tekstit

Toimitukselle voi ehdottaa kirjoja arvioitavaksi. Toimituksen kanssa sovitaan, tilaako kriitikko kirjan kustantajalta vai lähetetäänkö se hänelle toimituksesta. Lehteen toivotaan arvioita erityisesti kirjallisuudentutkimuksen väitöskirjoista ja muusta ajankohtaisesta tutkimuksesta. Kirja-arvostelujen suositusmitta on 5000–6000 merkkiä välilyönteineen.

Avain julkaisee myös katsauksia, konferenssiraportteja, haastatteluja ja puheenvuoroja. Niiden mitasta tulee sopia toimittajien kanssa.

 
Julkaiseminen

Avain ei valitettavasti pysty maksamaan kirjoittajapalkkioita. Avaimen numerot julkaistaan paperiversion lisäksi myös verkossa KTS:n verkkosivuilla vuoden viiveellä. Verkkojulkaisuun pyydetään kirjoittajilta erikseen lupa. Tekstien tekijänoikeus säilyy kirjoittajilla. Jos teksti julkaistaan myöhemmin samassa muodossa tai muokattuna toisaalla, on mainittava, että se on alkujaan julkaistu Avaimessa.

  
Avain