Suomeksi Pa svenska In English
KTS Kirjallisuudentutkijain Seura
 
  AJANKOHTAISTA TAPAHTUMAKALENTERI AVAIN  


 

 
ESITTELY
MITENJASENEKSI
TOIMINTA
POSTITUSLISTA
HALLITUS JA YHTEYSTIEDOT
SAANNOT
SEURAN HISTORIAA
JASENET
LINKKEJA

 

 

Sällskapet för litteraturforskning i Finland

Sällskapet för litteraturforskning i Finland grundades år 1927. Dess uppgift är att verka som informationskanal och samarbetsorgan för litteraturforskare samt främja litteraturforskningen i landet.

Sällskapet ordnar varje år ett vetenskapligt seminarium och utger tidskriften Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning, som utkommer fyra gånger om året. Tidskriften, som ingår i medlemsavgiften, innehåller litteraturvetenskapliga artiklar, essäer, intervjuer och recensioner.

Sällskapets e-postlista kts(at)uta.fi är en viktig kanal för diskussion och information om kommande händelser inom litteraturforskningen. Sällskapet är medlem i Vetenskapliga Samfundens Delegation samt FILLM (Federation for Modern Languages and Literatures).

Sällskapet för litteraturforsking i Finland sammanför finländska litteraturforskare, lärare och studenter. Du som vill påverka, välkommen med i sällskapet!Tidskriften Avain

Avain - Tidskrift för litteraturforskning i Finland ersätter sällskapets årsbok Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja som utkom 1929–2003.

Tidskriftens redaktion cirkulerar mellan olika universitet i landet.  Redaktörer för åren 2016–2017 är Kaisa Kurikka från Åbo universitet och Anna Helle från Jyväskylä universitet.


Seminarier

Sedan 1990-talet har sällskapets årliga seminarier varit betydande mötesplatser för finländska litteraturforskare. Under de senaste åren har seminarierna fokuserat på något forskningstema, t.ex. förhållandet mellan litteraturforskning och kulturforskning, litteratur och känslor, postkolonial teori, natur, kultur och identitet samt Mimesis.

År 2013 ordnades också en internationell konferens Experiences of Time in Literature. Konferensen ägde rum 7.–8.5.2013 i Helsingfors.

I år 2015 ordnades seminariet i Tammerfors, och i följande år i Åbo. I år 2017 Sällskapet för litteraturforskning i Finland ordnar seminariet i samarbete med Kulttuurintutkimuksen seura och Jyväskylä universitet. Seminariet tar plats i Jyväskylä de 22.-24 maj 2017.

https://www.jyu.fi/en/congress/ymparistot2017


Information

Den viktigaste informationskanalen är e-postlistan KTS(at)uta.fi. som informerar om sällskapets verksamhet och kommande program samt om övriga ärenden med anknytning till litteraturforskning i Finland och utomlands.

Om du vill bli medlem av Sällskapet för litteraturforskning i Finland eller informera om dina egna evenemang på sällskapets lista, kontakta sihteeri.kts[at]gmail.com.

 

 
AVAIN-lehti
AVAIN lehti


Avaimen mainos
 

 

KTS Kirjallisuudentutkijain Seura