Suomeksi Pa svenska In English
KTS Kirjallisuudentutkijain Seura
 
  AJANKOHTAISTA TAPAHTUMAKALENTERI AVAIN  


 

 
ESITTELY
MITENJASENEKSI
TOIMINTA
POSTITUSLISTA
HALLITUS JA YHTEYSTIEDOT
SAANNOT
SEURAN HISTORIAA
LINKKEJA

 

 

Kirjallisuudentutkijain Seuran toiminta

Kirjallisuudentutkijain Seura toimii kirjallisuudentutkijoiden keskinäisenä yhdyssiteenä ja tiedon välittäjänä ja sen periaatteellisena tehtävänä on suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen edistäminen. Seura järjestää jäsenilleen vuosittain laajan vuosiseminaarin sekä julkaisee kirjallisuustieteellisiä tutkimuksia neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimessa.

 

Jäsenlehti Avain

Vuodesta 1929 vuoteen 2003 Seuran näkyvin toimintamuoto oli Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirjan (KTSV) julkaiseminen. Vaikka seuran alkutaipaleella jokavuotiseen ilmestymistahtiin ei aina päästy, niin vuoteen 2000 mennessä tätä suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen merkittävintä julkaisua oli ilmestynyt 52 numeroa. Vuosikirjan julkaiseminen loppui vuonna 2004, jolloin alettiin julkaista jäsenlehteä Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain.

Avain on referee-julkaisu ja sen päätoimittajuus kiertää yliopistoittain.Seminaarit

1990-luvulta lähtien Seuran toimintamuodoksi on vakiintunut vuosiseminaari, joita pidettiin aluksi tammikuussa. Myöhemmin ajankohta on siirtynyt kevätlukukauden loppuun.

Vuotuisesta seminaarista on muodostunut merkittävin maanlaajuisesti alan asiantuntijat yhteen kokoava foorumi, jossa eri yliopistojen ja laitosten tutkijat välittävät toisilleen tuoretta tietoa tutkimustensa etenemisestä. Seminaarin työskentelyn pääpaino on intensiivisessä työryhmätyöskentelyssä, jossa samantyyppisiin tutkimusongelmiin perehtyneet henkilöt voivat uppoutua erityiskysymyksiin. Seminaarin ohjelmaan on sisältynyt myös yleisöluentoja sekä kokoavia yleiskeskusteluja.

Viime aikoina seminaarit ovat keskittyneet yhteen tutkimukselliseen teemaan, jota on valotettu useammista näkökulmista eri työryhmissä. Viime vuosien teemoja ovat olleet mm. kirjallisuudentutkimuksen tavoitteet, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen suhde, kirjallisuus ja tunteet, postkolonialistinen teoria, luonto, kulttuuri ja identiteetti kirjallisuudessa sekä mimesis.

Vuosiseminaaria on aiempina vuosina pidetty mm. Helsingin yliopiston omistamilla Suitian ja Lammin tutkimusasemilla. Vuodesta 2005 lähtien seminaarit ovat olleet kaupunkiseminaareja, jotka on pidetty Helsingissä sijaitsevassa Tieteiden talossa. Vuonna 2009 Seuran vuosiseminaari oli samalla myös osa kansainvälistä konferenssia, kun Seura järjesti yhteistyössä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun kanssa konferenssin Genre and Interpretation 10.–12.6. 2009. Vuonna 2011 vuosiseminaarin teemana oli "Kirjallisuudentutkimus nyt". Vuonna 2012 Seura järjesti Helsingin proosakonferenssin yhteistyössä Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin, Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran, Nuoren Voiman Liiton sekä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tohtoriohjelman kanssa.

Vuonna 2013 järjestettiin (7.5.-8.5.) Helsingissä kansainvälinen konferenssi Experiences of Time in Literature, jossa KTS:n yhteistyötahoina olivat Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma, Suomen Akatemian projekti "Literature and Time: Time, Modernity, and Human Agency in Literature" sekä Emil Aaltosen projekti "The Experience of History and the Ethics of Storytelling in Contemporary Arts".  

 

Tiedotus

Tärkein tiedotuskanava on Kirjallisuudentutkijain Seuran sähköpostilista, jonka osoite on KTS(at)uta.fi. Sähköpostilistalla tiedotetaan Seuran toiminnasta ja tapahtumista, sekä myös muista koti- ja ulkomaisista kirjallisuudentutkimukseen ja kirjallisuusalaan liittyvistä asioista.

Kirjallisuudentutkijain Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) jäsenjärjestö sekä kansainvälisen vertailevan kirjallisuudentutkimuksen järjestön FILLM:n kansallinen jäsenjärjestö.


 
AVAIN-lehti
AVAIN lehti


Avaimen mainos
 

 

KTS Kirjallisuudentutkijain Seura