Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Tidskriften Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning

 

Tidskriften Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning ges ut av föreningen för arbetslivsforskning. Tidskriftens mål är att främja forskning, diskussion och utveckling med inriktning på arbetsliv och arbetssamhälle. Tidskriften har publicerats sen 2003 och är en mångsidig och tvärvetenskaplig forum för forskare och andra sakkunniga.

 

Artikelmanuskript går igenom en normal vetenskaplig peer review
-granskning. Publicering av material i andra delar av tidskriften beslutas av redaktionen. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning publicerar artiklar och andra texter på båda inhemska språk.

 

Redaktionsrådets medlemmarna 2014-2016 är Jouko Nätti (Tammerfors Universitet), Anne Alvesalo-Kuusi (Åbo Universitet), Timo Anttila (Jyväskylä Universitet), Anu Järvensivu (Arbetshälsoinstitutet), Mia Hakovirta (Åbo Universitet), Paul Jonker-Hoffrén (Åbo Universitet), Taru Feldt (Jyväskylä Universitet), Monica von Bonsdorff (Jyväskylä Universitet), Mervi Hasu (Arbetshälsoinstitutet), Matti Hannikainen (Tammerfors Universitet) och Pasi Pyöriä (Tammerfors Universitet).

 

Tidskriftens chefredaktör och ansvarig utgivare är Mia Tammelin (mia.tammelin(at)jyu.fi, tel. +358-40 805 3292) och redaktionssekreterare är Armi Mustosmäki (armi.mustosmaki(at)jyu.fi, tel. +358-40 805 4152). Jouni Korkiasaari ansvarar för grafisk design och layout, och tidskriften trycks av Saarijärvi Offset Ab.

 

En årsprenumeration inkluderar medlemskap i Arbetslivsforskning r.f. och kostar 40 € (rabatterat pris för studerande 20 €). Ett lösnummer kostar 15 €. Tidskriften utkommer tre gånger per år.

 

Adress:

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning

Mia Tammelin

Institutionen för socialvetenskaperna och filosofin

Box 35

FIN-40014 Jyväskylä universitet

 

> tillbaka till tidskriftens hemsida