Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2/2003, 1. vsk./årg.

 

Artikkelit

Anne Kouvonen, Salla Toppinen-Tanner, Marketta Kivistö, Pekka Huuhtanen & Raija Kalimo: Ikääntyvien it-ammattilaisten hyvinvointi ja työuupumus taloudellisten suhdanteiden vaihteluissa

Eija Vartiainen: Mistä konsultoinnissa on kysymys? Näkymiä tutkivaan konsultointiin

Tuomo Alasoini: Työn laadullinen kehittäminen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen strategiana

 

Katsauksia

Saku Mantere: Yksilöt strategiaprosesissa

Riitta Kuusinen: Tietoyhteiskunnan kehittämisessä hämärä alue: sosiaalisen tiedonkäsittelyn toimintastrategia ja organisointi

Kristiina Viinanen: Henkilöstön optimaalinen määrä - työntekijän ja työnantajan näkemyksiä

Katja Komonen: Työssäoppimisen toteuttaminen erityistä tukea tarvitsevien nuorten ammatillisessa koulutuksessa

Carita Lahti: Samapalkkaisuusperiaate ja arviointiin perustuvat palkkausjärjestelmät

 

Ajassa

Reino Hjerppe & Heikki Räisänen: Onko julkisin varoin tuotettu tieto julkinen hyödyke?

Leena Eräsaari: Eilaa katsoessa

 

Kirjasto

Karin Filander: Musta enkeli ottaa kenet haluaa - kirja julkisista tiloista ja valtion yhtiöittämisen toimintatavoista Suomessa (Leena Eräsaari: Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen)

Jari Aro: Informaatioyhteiskunnan historia ja paluu klassikoihin (Armand Mattelart: Informaatioyhteiskunnan historia, Jukka Heiskanen & Jorma Mäntylä (toim.): MarxIT. Informaatiokapitalismin kriittistä tarkastelua)

Ilkka Pirttilä: Työterveyshuollon omakuva (Mari Antti-Poika, Kari-Pekka Martimo & Kaj Husman (toim.): Työterveyshuolto)

Tapio Kirsi: Hoivasta rehellisesti ilman reunaehtoja (Pertti Koistinen: Hoivan arvoitus)

Harri Melin: Kapitalismi ja yhteiskunnallinen edistys (Phillip Brown & Hugh Lauder: Capitalism and Social Progress)