Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 3/2003, 1. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Kaj Ilmonen: Yhteistoiminnan mahdollisuudet ja rajat

 

YT-laki 25 vuotta

Antti Eskola: Yritysdemokratia keskustelut 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa

Tapani Kahri: YT-lain synnystä

Heikki Lappalainen: Yritysdemokratiasta YT-lakiin. Yritysdemokratiakeskustelu Suomessa 1970-luvulla

Jukka Sädevirta & Irmeli Vuorilehto: Työnantajan ja ay-liikkeen yhteistoiminta työelämän laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi kuntasektorilla

 

Artikkelit

Juha Antila & Pekka Ylöstalo: Ammatillinen järjestäytyminen uudelleen itsenäistyneessä Virossa

Mari Kira: Työntekijöiden voimavaroja uudistava työ jälkibyrokraattisessa työelämässä

Jan Saarela: Benägenheten att bli företagare: En jämförelse av svenskspråkiga och finskspråkiga

 

Kirjasto

Panu Pulma: Uusimaataloushistoria kertoo kaiken (Viljo Rasila, Eino Jutikkala & Anneli Mäkelä-Alitalo: Suomen maatalouden historia I)

Ilkka Arminen: Tietotekniikan vastaanotto Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle (Jaakko Suominen: Koneen kokemus)

Tuomo Alasoini: Oppimista pienyritysverkostoissa (Hanna Toiviainen: Learning across Levels)

Olli Kultalahti: Tutkimusta maahanmuuttopolitiikasta (Arno Tanner: Siirtolaisuus, valtio ja politiikka)

Liisa Rantalaiho: Jotkut senkun porskuttaa (Raija Julkunen: Kuusikymmentä ja työssä)

Kari Teräs: Partekin satavuotiset sidokset (Antti Kuusiterä (toim.): Suuryritys ja sen muodonmuutokset. Partekin satavuotinen historia)