Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 1/2007, 5. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Pasi Pyöriä: Vuoron vaihtuessa

 

Artikkelit

Juhani Tiuraniemi: Esimiestyön ongelmatilanteiden attribuointi

Anu Järvensivu: Työprosessitiedon ja organisaatiopolitiikan merkitys: tapaustutkimus siirtymisestä taylorismista monitaitoisuuteen perustuvaan työn organisointiin

Karoliina Tapola & Tomi J. Kallio: Tarvitaanko luovan työotteen johtamista? Näkökulmia teoriasta ja empiriasta

Virpi Ruohomäki & Satu Koivisto: Hajautettu ja mobiili työ henkilöstön arjessa: tapaustutkimus kolmessa yrityksessä

 

Katsauksia ja keskustelua

Tuomas Martikainen & Elina Moisio: Monimuotoisuuden haaste suomalaiselle työelämälle

Katri Jakosuo: Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden väliset yhteydet - tapaustutkimus Suomen Postista

Ari Ojapelto: Osaaminen vain hävittää työpaikkoja

 

Lectoria praecursoria

Sanna Joensuu: Kaksi kuvaa työntekijästä - sisäisen viestinnän opit ja postmoderni näkökulma

 

Kaj Ilmonen in Memoriam

Pertti Jokivuori & Martti Siisiäinen: Tuottelias ja aktiivinen sosiologi

 

Kirjasto

Ilkka Pirttilä: Käsitteellisiä lähtökohtia työssä oppimisen monitasoiseen erittelyyn (Kirsi Heikkilä: Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena))

Pasi Pyöriä: Löytöretki työssä oppimiseen (Kati Tikkamäki: Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen)

Anu Järvensivu: Kapitalismin uuden vaiheen symboli? (Nelson Lichtenstein (toim.) Wal-Amrt: globalisaation kova ydin)

Minna Zechner: Kauppiasmoraalin voitto? (Tuula Helne & Markku Laatu (toim.) Vääryyskirja)

Jussi Onnismaa: Mikael Hakim Aleksandrian kirjastossa (Juha T. Hakala: Informaatiohyöky: Tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä)

Liisa Häikiö: Kilpailuyhteiskunta – innovaatioita ja intressikamppailuja (Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio (toim.) Uusi jako: Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta?)