Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 3/2007, 5. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Tapio Bergholm: Työelämän tutkimus pätkätöistä vakaammalle pohjalle

 

Artikkelit

Marita Pitkänen & Tapio Nummi: Osallistumissyyt työvoimakoulutuksessa – kokemuksia naisvaltaisille aloille suunnatusta koulutushankkeesta

Heikki Räisänen & Juha Tuomala: Mitä mikronäkökulma kertoo rekrytointiongelmista?

Eija-Maria Gerlander & Kirsti Launis: Työhyvinvoinnin tarkasteluikkunat

Arja Haapakorpi: Työvoimapula ja etnospesifit työmarkkinat – miten edistää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ammatillista sijoittumista?

 

Katsauksia ja keskustelua

Henna Kyhä: Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työurat Suomessa

Susan Eriksson-Piela: Jätkät teknisessä työkulttuurissa – elokuvan tekemisen sukupuolittuneet käytännöt

Hannele Seeck & Simo Järvelä: Katsaus taylorismin saapumisesta Suomeen ja sen asemasta työnjohtokoulutuksen osana 1910–1950

Hans Mäntylä: Onko yliopistossa sijaa hyvälle akateemiselle työlle?

 

Lectoria praecursoria

Miikka Pyykkönen: Järjestäytyvät diasporat

 

Kirjasto

Tuomo Alasoini: Tehdas oppimisympäristönä – fordistinen, sosiotekninen vai kevyt? (Pasi Koski: Työ ja oppiminen rengastehtaassa. Organisatorinen oppiminen sekä sitä edistävät ja ehkäisevät tekijät teollisessa oppimisympäristössä)

Arja Haapakorpi: Artikkeleita asiantuntijatyöstä (Jaana Parviainen toim.: Kollektiivinen asiantuntijuus)

Timo Valtonen: Luovasta tietopääomasta (Pirjo Ståhle & Markku Wilenius: Luova tietopääoma. Tulevaisuuden kestävä kilpailuetu)

Jussi Vauhkonen: Suomen mallia tutkijoille (Juho Saari toim.: Suomen malli – murroksesta menestykseen?)

Jukka Peltokoski: Tietotyö vapauttaa (Jakke Holvas & Jussi Vähämäki: Odotustila. Pamfletti uudesta työstä)