Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 1/2009, 7. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Anu Järvensivu: Työelämän tutkimuspäivillä viisivuotissynttärit

Artikkelit

Ilkka Pirttilä, Minna Janhonen, Jan-Erik Johanson & Riku Nikkilä: Sujuuko yhteistyö? Sosiaalinen pääoma ja organisaation toimivuus

Minna Toivanen, Ari Väänänen, Jaana Pentti, Mika Kivimäki & Jussi Vahtera: Kuka jää kotiin hoitamaan sairasta lasta? Palkallisen tilapäisen hoitovapaan käyttö julkisella sektorilla

 

Katsauksia

Kimmo Kevätsalo: Globalisaatio ja ammattiyhdistysliike – tutkimusnäkökulmien pohdintaa

Anu Sivunen: Vuorovaikutusta yli maantieteellisten rajojen – teknologiavälitteinen viestintä ja tiimiin identifioituminen hajautetussa työssä

Anna Kontula: Miksi puhua seksistä työnä?

Hannu Piiroinen: Työelämän oppimisympäristö sosiaalialan opetuksen haasteena

Arja Haapakorpi: Miten tohtorien työllistymistä pitäisi arvioida?

 

Työelämän tutkimuspäivien satoa

 

Lectoria praecursoria

Liisa Suhonen: Ammattikorkeakoulun lehtoreiden käsityksiä tutkivasta ja kehittävästä työotteesta

 

Kirjasto

Kari Lintuvuori: Työhyvinvointia pähkinänkuoressa (Päivi Rauramo: Työhyvinvoinnin portaat – Viisi vaikuttavaa askelta)

Timo Valtonen: Knowledge management -tutkimuskentän määrittelyä (Antti Lönnqvist ym. toim.: Tietojohtaminen tutkimusalueena)

Hannele Laaksonen: Työelämän selviytymisopas (Vesa Nevalainen: Ihminen ja työ: työelämässä voi selvitä hengissä)

Jussi Onnismaa: Toiset soutaa ja toiset vähän melalla avittaa (David Harvey: Uusliberalismin lyhyt historia)

 

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa