Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning –lehti/tidskrift

Numero/No. 3/2010, 8. vsk./årg.

 

Artikkelit

Kaisa Kirves, Ulla Kinnunen, Saija Mauno, Anne Mäkikangas, Johanna Rantanen, Katri Siponen & Jouko Nätti: Työn piirteet ja hyvinvointi yliopistotyössä: vapaaehtoisten ja vastentahtoisten määräaikaisten ja vakinaisten työntekijöiden vertailu

Teemu Turunen: Yksilöllisten tekijöiden ja kansallisen kulttuurin yhteydet työpreferensseihin viidessä eurooppalaisessa maassa

Petra Merenheimo: Sosiaalipalveluyrittäjyyden ehdot ja mahdollisuudet: ulkoistamiskeskustelun diskurssit palvelusetelityöryhmän muistiossa

Outi Wallin: Eri-ikäisten hyvinvointityöntekijöiden työhön sitoutumisen diskurssit

Elina Pietikäinen, Pia Oedewald, Marja-Leena Haavisto, Teemu Reiman, Kaarin Ruuhilehto & Jouko Heikkilä: Pyrkivätkö turvallisuuskriittiset organisaatiot oppimaan kokemuksistaan? Kokemustiedon käsittelyä ohjaavat oletukset ydinvoimateollisuudessa ja terveydenhuollossa

Katsauksia

Armi Hartikainen: Työn ja perheen yhteensovittamisesta yhteensopivuuteen? Tutkimus työn ja perheen myönteisestä vuorovaikutuksesta

Silva Tedre & Riikka Perälä: Työllistetyt – uudet hoivatyön näkymättömät?

Hannele Laaksonen: Mistä merkeistä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö voi epäillä vanhuksen kaltoinkohtelua?

Meri-Maaria Eloranta: Kiireeseen ja tehokkuuteen liittyvien piiloasenteiden vaikutus innovaatiotyössä

Lectoria praecursoria

Noora Järnefelt: Koulutus ja pidemmät työurat

Kirjasto

Tuomo Alasoini: Moraaliset sopimukset työn mielekkyyden takaajina (Anu Järvensivu & Pasi Koski: Hyvä, parempi, innovaatio?)

Satu Kalliola: Artikkeleita työelämän muutoksesta (Raimo Blom & Ari Hautaniemi toim.: Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi?)

Pasi Pyöriä: Sosiologisia näkökulmia (hoiva)työhön (Merja Kinnunen & Janne Autto toim.: Tänään töissä: sosiologisia näkökulmia työhön)

Elias Pekkola: Akateemistuva työ – vallankumous vai paluu lähtöpisteeseen? (Jussi Vähämäki: Itsen alistus: työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa)