OJS - Open Journal Systems
- Tieteellisten seurojen julkaisujen käyttöön tarkoitettu verkkojulkaisujen alusta
OJS:n käytön ohjeita
- Suomenkielisiä ohjeita julkaisualustan käytöstä
OJS julkaisuja
- TSV:n julkaisualustalla olevat julkaisut
OJS (PKP)
- Public Knowledge Projectin sivusto OJS

Open Journal Systems

Tieteelliset verkkolehdet on perustettu vuonna 2006 osana avoimen verkkojulkaisutoiminnan edistämishanketta (OA-JES) ja toimintaa on edelleen kehitetty vuosina 2007 - 2007 osana yhteispohjoismaista NOAP-hanketta.

Tieteellisten seurain valtuuskunta ylläpitää ja kehittää Open Journal Systems (OJS) -julkaisualustaa tarjoten sitä jäsenseurojensa julkaisukäyttöön. OJS-järjestelmän käyttö Open Access -julkaisemista varten on jäsenseuroille maksutonta. TSV antaa tarvittaessa verkkolehden julkaisemiseen liittyvää opastusta.

Open Journal Systems (OJS) lyhyesti

Open Journal Systems on Public Knowledge Projectin (PKP) kehittämä avoin julkaisujärjestelmä, joka sisältää koko julkaisun toimitusprosessin käsikirjoituksen tarjoamisesta valmiiseen verkkojulkaisuun. OJS:n avulla voidaan luoda 1) täysin avoimia verkkojulkaisuja, 2) osittain avoimia tai kokonaan suljettuja julkaisuja tilausosion avulla, 3) viiveellisen avoimen julkaisun, jossa kokotekstit näkyvät julkaisuajankohdasta määriteltävän ajan jälkeen.

Julkaisu voi määritellä online-toimitusprosessin omien tarpeidensa mukaan. Julkaisukohtainen järjestelmän pääkäyttäjä hallinnoi käyttäjätunnuksia, julkaisun toimintaan, ulkoasuun ja yleiseen informaatioon liittyviä määritelmiä sekä sisältöjä. Päätoimittaja voi valvoa koko lehden toimitustilannetta vaivattomasti.

OJS:iä voidaan muokata vastaamaan julkaisijoiden tarpeita. OJS:iä käyttää yli 5000 lehteä eri puolilla maailmaa.

Avoimen julkaisemisen edistämishankkeet OA-JES ja NOAP

Opetusministeriön rahoittama ja Suomen Open access -työryhmän koordinoima OA-JES-hanke vuonna 2006 ja jatkohanke vuonna 2007 avoimen julkaisutoiminnan edistämiseksi Suomessa lisäsi open access -tietoisuutta ja tuki konkreettisesti yliopistoja ja tutkimuslaitoksia avoimen julkaisemisen palveluiden toteuttamisessa ( julkaisuarkistot). Osana hanketta oli lehtien verkkojulkaisemista edistävä pilottihanke, joka toteutettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Julkaisupalveluyksikössä yhteistyössä julkaisevien tieteellisten seurojen kanssa.

TSV:n pilottihankkeessa testattiin Public Knowledge Projectin (PKP) kehittämää Open Journal Systems (OJS) –nimistä avointa julkaisujärjestelmää ja sen soveltuvuutta kotimaisten lehtien julkaisutarpeisiin. Tavoitteena oli, että testattu julkaisujärjestelmä olisi siirtokelpoinen myös muiden oa-julkaisemisesta kiinnostuneiden käytettäväksi.

Hankkeen päättyessä TSV:n ylläpitämällä julkaisualustalla toimi 12 lehteä, joista 4 ehti aloittaa varsinaisen julkaisemisen. TSV on ottanut OJS:n ensisijaiseksi verkkojulkaisujen alustaksi ja tarjoaa sitä jäsenseurojensa julkasisujen käyttöön sekä muille tieteellisille julkaisuille kokeiltavaksi. Järjestelmää on testattu myös Sibelius-akatemiassa ja Ammattikorkeakoulujen open access -hankkeessa. Yhteistyössä on myös tehty järjestelmän suomennosta. TSV:n osalta hankkeen työ jatkui yhteispohjoismaisessa Nordbib-hankkeessa (2007 - 2009) Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing (NOAP), jonka puitteissa edistettiin edelleen avointa verkkojulkaisutoimintaa, käännettiin OJS kaikille pohjoismaisille kielille, käsiteltiin tekijänoikeuksiin, rahoitukseen ja markkinointiin liittyviä asioita.

Päivitetty 30.9.2010