Päivitetty 6.11.2019

Apurahat

Apurahahaku on auki vuosittain tammikuussa

Albert Wuokko Award 2019

The Finnish Pharmaceutical Society has awarded the Albert Wuokko prize of 2019 to Vice dean, professor Jari-Ylikauhaluoma

Albert Wuokon palkinto

Vuoden 2019 Albert Wuokon palkinto varadekaani, professori Jari Yli-Kauhaluomalle

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon palkinnon Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian professorille, Farmasian tiedekunnan tutkimuksen varadekaani Jari Yli-Kauhaluomalle. Palkintosumma on 6000 euroa.

Palkinto myönnettiin professori Yli-Kauhaluomalle FinPharmSci tapahtumassa 30.10.2019 hänen esimerkillisestä poikkitieteellistä työstään koko Suomen farmasian kehittämiseksi, josta osoituksena on menestyksekäs FinPharma – Finnish Platform for Pharmaceutical Research (FinPharma – farmaseuttisen lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto) Profi-rahoitus kierros. Hän on myös erityisesti ansioitunut erittäin ajankohtaisten ympäristöasioiden, vihreän ja kestävän farmasian edistämisessä ja esiin nostamisessa. Tutkimuksellisten ansioiden lisäksi hän on hyvin pidetty ja opiskelijoiden arvostama opettaja Helsingin yliopistossa. Hänellä on laaja kokemus luottamustehtävistä lääkealalla ja tieteellisissä yhteisöissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Most outstanding pharmaceutical research article 2019 award

Saowanee Wannasarit, Shiqi Wang, Patrícia Figueiredo, Claudia Trujillo, Francesca Eburnea, Lorena Simón-Gracia, Alexandra Correia, Yaping Ding, Tambet Teesalu, Dongfei Liu, Ruedeekorn Wiwattanapatapee, Hélder A Santos and Wei Li : A Virus-Mimicking pH-Responsive Acetalated Dextran-Based Membrane-Active Polymeric Nanoparticle for Intracellular Delivery of Antitumor Therapeutics Published in 2019 in Advanced Functional Materials

Suomen Farmaseuttisen yhdistyksen apurahat 2019

Suomen farmaseuttinen yhdistys jakoi vuosikokouksessaan 1.4.2019 seuraavat apurahat, kaikkiaan apurahahakemuksia oli saapunut määräaikaan mennessä 67 kappaletta:

Tutkimusapurahat:

• Marko Rosenholm, Helsingin yliopisto, 9 000 €: Neurobiologiset vaikutusmekanismit anesteettien masennuslääkevasteen taustalla, väitöskirjatyö

• Teemu Suutari, Helsingin yliopisto, 6 000 €: Reseptoriaktivaation ja nanopartikkelien soluun oton reaaliaikainen ja leimavapaa seuranta elävillä soluilla, väitöskirjatyö

• Marko Lamminsalo, Itä-Suomen yliopisto, 6 000 €: Kolmiulotteinen farmakokineettinen mallinnus silmälääkekehityksen uutena työkaluna, väitöskirjatyö

Matka-apurahat:

• Ida Alanko, Åbo Akademi, 1270 €: Asian federation for medicinal chemistry (AFMC) 12th international symposium, Istanbul, Turkki, 8.-11.9.201

• Manlio Fusciello, Helsingin yliopisto, 800 €: European society of gene therapy and cellular therapy (ESGTC 2019), Barcelona, Espanja, 22.-25.10.2019

• Ulrika Julku, Helsingin yliopisto, 2440 €: Gordon research conference: Parkinson’s disease, Maine, USA, 23.-28.6.2019

• Ali Mohammed, Itä-Suomen yliopisto, 650 €: EUROTOX-2019, Helsinki, 8.-11.9.2019

• Teppo Leino, 1500 €, Helsingin yliopisto, XXV EFMC & 5th EFMC, Ljubljana, Slovenia, 2.-7.9.2018

• Dunja Novakovic, Helsingin yliopisto, 920 €: The 13th annual symposium and meeting of the pharmaceutical solid state research cluster (PSSRC), Düsseldorf, Saksa, 12.-14.9.201

• Lotta Pohjolainen, 1200 €, Helsingin yliopisto, 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, Kioto, Japani, 1.-6.7.2018

• Riccardo Provenzani, Helsingin yliopisto, 1500 €: EFMC-ASMC’19 – International symposium on advances in synthetic and medicinal chemistry, Ateena, Kreikka, 1.-5.9.2019

• Jernej Stukelj, Helsingin yliopisto, 2550 €: Preclinical form and formulation for drug discovery, GRS & GRC, New Hampshire, USA, 8.-9.6.2019

• Jaakko Teppo, Helsingin yliopisto, 1000 €: Multiomics to mechanisms – challenges in data integration, Heidelberg, Saksa, 11.-13.9.2019

Kongressiapurahat:

• Advanced spectroscopic analytical methods and new technologies in drug delivery –workshop, Helsinki, 23.-25.10.2019 (Hakija Arturo Garcia-Horsman): 500

• Finnish Pharmacological Society, FinMedChem & Finnish Peptide Society joint symposium: Medicinal Chemistry Meets Pharmacology, 1000 €

• Fysikaalisen farmasian 30-vuotis juhlasymposium, Espoo, 7.-8.2.2019 (Hakija Anna Shevchenko): 500 €

•ULLA summer school and conference, Helsinki, 29.6.-7.7.2019 (Hakija Jouni Hirvonen): 1000 €

• Mart Saarma 70-vuotisjuhla symposium, 14.6.2019, Helsinki (Hakijat Merja Voutilainen ja Raimo K. Tuominen): 1000 €

• 13th Annual FinPharmaNet meeting, Turku, 6.-7.6.2019 (Hakija Jessica Rosenholm): 1000 €

Suomen farmaseuttinen yhdistys on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden, farmaseuttisen tutkimuksen ja niiden sovellutusten edistäminen. Lisäksi tuetaan yksityisiä tutkijoita myöntämällä apurahoja ja jakamalla tunnustuspalkintoja.

Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, joissa esitellään farmasian tutkimuksen viimeisimpiä saavutuksia sekä käsitellään alaa koskevia ajankohtaisia aiheita. Lisäksi tarvittaessa järjestetään keskustelu-, kokous- ja kurssitilaisuuksia.

Yhdistys on yhteistyössä vastaavien tai samalla alalla toimivien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.