Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
portaalihanke

tetu facebookissa
linkit

pääsivulle

 


webmaster

 

 

 

 

Työelämän tutkimusyhdistys ry – Föreningen för arbetspolitisk forskning on tieteellinen yhdistys, joka perustettiin 2003 jatkamaan ja uudistamaan Työpoliittisen yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen tehtävänä on edistää tieteellistä keskustelua, kehittää työelämän tutkijoiden ja työelämän ammattilaisten osaamista sekä tehdä tunnetuksi työelämän tutkimusta ja kehittämistä. Yhdistys kokoaa yhteen työelämän tutkijoiden monitieteistä kenttää ja lisää tutkijoiden ja työelämän toimijoiden ja instituutioiden keskinäistä verkostoitumista. Työelämän tutkimusyhdistys ry toimii omaehtoisen vaikuttamisen ja osallistumisen areenana. Yhdistystoiminta on osa vireää kansalaisyhteiskuntaa - tutkijoiden sosiaalista pääomaa.

 

Yhdistys julkaisee monitieteistä Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehteä, joka julkaisee sekä referee-artikkeleita, puheenvuoroja, tutkimushankkeiden keskeisiä tuloksia ja kirja-arvosteluja. Kansan Sivistysrahasto palkitsi lehden Työelämän kehittämispalkinnolla vuonna 2009.

 

Yhdistys järjestää vuosittain marraskuussa Työelämän tutkimuspäivät (Work Research Days/WRD) yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa. Tapahtuma on hyvien järjestelyjen, kansainvälisten key note -alustusten ja

tasokkaiden työryhmien ansioista kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista yhteiskuntatieteiden tutkijatapaamisista.

 

Yhdistys on työelämän tutkimuksen kansainvälisen kattojärjestön International Labour and Employment Relations Associationin jäsen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.

 

Yhdistys järjestää omatoimisesti ja yhdessä muiden tieteellisten seurojen ja työelämän keskeisten toimijoiden kanssa jäsenille tilaisuuksia, joissa käsitellään työelämän tutkimusongelmia, tulevaisuuden haasteita ja muutossuuntia. Keväällä pidettävässä vuosikokouksessa ovat esitelmöineet tuoreiden tutkimusten tekijät.

 

Työelämän tutkimusyhdistyksen hallitus vuonna 2014

 

Antti Saloniemi, puheenjohtaja

Tampereen yliopisto

Kirsi Heikkilä-Tammi, varapuheenjohtaja, Tampereen yliopisto
Hanne Vesala, varajäsen, Työterveyslaitos

Paul Jonker-Hoffren, jäsensihteeri, Turun yliopisto
Ville Kainulainen, varajäsen, Helsingin yliopisto

Heidi Haggren, sihteeri, Helsingin yliopisto
Tapio Bergholm, varajäsen, SAK, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Tapio Rissanen, webbivastaava, Pardia, Tampereen yliopisto
Anu Järvensivu, varajäsen, Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto

Meri Jalonen, jäsen, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
Merja Kauhanen, varajäsen, Palkansaajien tutkimuslaitos

Noora Järnefelt, jäsen, Eläketurvakeskus
Anna-Maija Lehto, varajäsen, Tilastokeskus

Arja Haapakorpi, jäsen, Helsingin yliopisto
Matti Hannikainen, varajäsen, Tampereen yliopisto

Tuomo Alasoini, jäsen, Tekes
Nuppu Rouhiainen, varajäsen, Tekes

Jukka Niemelä, jäsen, Tampereen yliopisto
Minna-Kaarina Forssén, varajäsen, Aalto-yliopisto

Anneli Eteläpelto, jäsen, Jyväskylän yliopisto
Jussi Onnismaa, varajäsen, Helsingin yliopisto