Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 1/2004, 2. vsk./årg.

 

Artikkelit

Ulla Kinnunen, Jouko Nätti, Saija Mauno & Anne Mäkikangas: Työttömyys ja työn epävarmuus koetun terveyden riskitekijöinä: kokemuksia vertaileva tutkimus

Jan-Erik Johanson & Ville Siivonen: Sosiaalisen pääoman kenttä, seuraukset ja perusta

Marja Kaskisaari: Yhteiskuntakriittinen näkökulma työuupumustutkimukseen

Kirsti Launis, Jaakko Virkkunen & Jorma Mäkitalo: Auttavatko työn kuormittavuuden mittarit hallitsemaan kasvavaa työuupumuksen ongelmaa?

Maritta Törrönen & Riitta Vornanen: Ihmisten johtamisen merkitys sosiaalityön organisoimiselle

 

Katsauksia

Pasi Pyöriä: Onko keskiluokka totuus suomalaisesta tietoyhteiskunnasta?

Sirpa Syvänen: Työn paineet ja tehottomuuden kustannukset

 

Kirjasto

Pauli Juuti: Hyvä työilmapiiri on voimavara (Maija-Liisa Nakari: Hyvä työilmapiiri on voimavara)

Iiris Aaltio: Pukeutuminenkin kertoo työkulttuurista (Johanna Aholainen: Organizational Identity and Work Dress)

Harri Melin: Silicon Valleyn joustavat työmarkkinat (Chris Benner: Work in the New Economy)

Ulla Kinnunen & Saija Mauno: Perheystävällinen työelämä (Riikka Kivimäki & Katri-Otonkorpi Lehtoranta: Pomot ja perheet)

Matti Kortteinen: Kysymys kulttuurin tutkimuksen rajoista (Hannele Palukka: Johtotähdet)