Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2-3/2004, 2. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Sirpa Kolehmainen: Teemana tasa-arvo ja sukupuolten suhteet työelämässä

 

Artikkelit

Janne Tienari, Susan Meriläinen & Gitta Lang: ”Naiskiintiöt” mediassa: Ikkuna suomalaiseen työelämän tasa-arvokeskusteluun

Karoliina Ahtela: Tasa-arvolakiin perustuva positiivinen erityiskohtelu erityisesti virkanimityksissä

Riikka Saarimaa: Nainen metsänhoitajan ammatissa

Leena Koski & Silva Tedre: Maaseudun naisyrittäjien työnteon ehdot

Kirsi Hasanen: Hoivaa ja liiketoimintaa? – Tarinoita elannosta, etiikasta ja ammatillisuudesta

 

Katsauksia

Minna Leinonen & Katja Uosukainen: Rimakauhua ja rajanvalvontaa – tasa-arvon edistäminen työpaikoilla

Ulpukka Isopahkala & Kristiina Brunila: Tietotekniikan sukupuoli liikkeessä

Tuula Heiskanen: Työelämän ja sukupuoli – toimintatutkimuksellinen näkökulma

 

Kirjasto

Christina Mörtberg: Ven tar eller får rum och plats i skapandet av finska informationssamhällen? (Jeff Hearn & Tuula Heiskanen (toim.) Information Society and the Workplace: Spaces, Boundaries and Agency)

Helmi Järviluoma: Nuo naisihmiset urkuparvella (Lea Ryynänen-Karjalainen: Sukupuolesta huolimatta – naiskanttorit Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa)

Liisa Huhta: Naisnäkökulma ihmisoikeuskysymykseen (Roosa Puhakainen (toim.) Friidu tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet)

Liisa Huhta & Minna Leinonen: Menetelmäopas työpaikan tasa-arvotyöhön (Eva Admunsdotter & Minna Gillberg: Den jämstilda arbetsplatsen – en metodbok)

Panu Pulma: Tukiaiselinkeinon synty tapahtui kriisien kautta (Matti Peltonen (toim.): Suomen maatalouden historia II)

 

Ajassa

Jukka Niemelä: Jäsenet, tilaajat ja kirjoittajat päättävät Työelämän tutkimusyhdistys ry:n ja Työelämän tutkimus -lehden tulevaisuudesta