Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2/2005, 3. vsk./årg.

 

Artikkelit

Eija Vartiainen: Organisaatiokäsityksen merkityksestä johtamisessa

Erja Wiili-Peltola, Mika Kivimäki, Marko Elovainio & Marianna Virtanen: Johtamisen oikeudenmukaisuus sairaalahenkilökunnan kokemana

Ilkka Pesonen: Esimiehen ja työntekijöiden välisessä keskustelussa on voimaa

Kaisa Malinen & Ulla Kinnunen: Nais- ja miesjohtajat työn ja perheen yhteen sovittajina: voimia esimiestuesta

 

Katsaukset

Pauli Juuti: Pitääkö muutospuhe lupauksensa?

Seth Ayim Gyekey: Integraatio ja moninaisuus suomalaisessa työympäristössä

Satu Kalliola: Huonontuva työelämä?

 

Kirjasto

Hanna-Mari Ikonen: Sukupuolen ja yrittäjyyden käytäntöjen lähitarkastelua (Attila Bruni, Silvia Gherardi & Barbara Poggio: Gender and Entrepreneurship)

Kari Teräs: Talouslaman ytimessä (Matti Hannikainen: Rakentajat suhdanteissa)