Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 3/2005, 3. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Marja Kaskisaari, Päivi Korvajärvi, Kari Teräs & Antti Saloniemi: Sosiaalinen pääoma työelämän tutkimuksen kohteena

Artikkelit

Tero Oinonen: Sosiaalisen pääoman ylläpitämisen vaikeus uudessa julkisjohtamisessa

Heidi Haggrén: Sairaanhoitajien kollektiivinen edunvalvonta ja lojaliteettien ristiriita

Marjatta Rahikainen: Kuka irtisanottiin, kuka sai jäädä? Naisten pitkät työsuhteet ja eläkkeelle siirtäminen 1980-luvun Suomessa

 

Katsaukset

Iiris Aaltio: Sosiaalinen pääoma ja innovaatiot organisaatioiden kulttuurisissa rakenteissa

Marja Kaskisaari & Päivi Korvajärvi: Sukupuolisisältöä sosiaaliseen pääomaan?

Aija Kettunen & Keijo Piirainen: Aineettomat resurssit ja sosiaalinen pääoma hyvinvoinnin tuotannossa – yhteistyöllä ja luottamuksella työhyvinvointia, asiakkaan hyvinvointia ja tehokkuutta

 

Kirjasto

Raimo Blom: Sosiaalinen pääoma ratkaisee ongelmat? (David Halpern: Social Calpital)

Tuija Koivunen: Sosiaalinen pääoma ja arjessa oppiminen (Esa Poikela (toim.) Oppiminen ja sosiaalinen pääoma)

Jouni Häkli: Sosiaalinen pääoma – Heijastus vai kangastus? (pertti Jokivuori (toim.): Sosiaalisen pääoman kentät)

Marja Kaskisaari: Sosiaalista pääomaa diakonissayhteisössä (Ulla-Maija Kauppinen-Perttula: Kutsumus, palvelustyö, jaksaminen)

 

Ajassa

Anneli Pulkkis: II Työelämän tutkimuspäivä: työelämän tutkijoiden oma forum