Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 1/2006, 4. vsk./årg.

 

Artikkelit

Tuija Koivunen: Asiakastyön ruumiillisuus yhteyskeskuksissa

Heikki Räisänen: Perinteinen vai moderni työnvälitys? Työhönosoituksesta täytön ja verkkotäytön vertailua julkisessa työnvälityksessä

Arja Haapakorpi: Tutkimusdynamiikka sektoritutkimuksessa ja yliopistossa – tapaustutkimuksena kalataloustutkimus

Marketta Kivistö: Muutoshaasteet, väsymyspoissaolot ja niiden yhteyksiä muuntavat organisatoriset voimavarat IT-ammattilaisten työssä

 

Katsaus

Taina Tuomi, Marja-Riitta Vehviläinen, Leena-Maija Lauttio & Saija Koskensalmi: Työhyvinvointi ay-luottamustehtävissä

 

Kirjasto

Pasi Pyöriä: Virtuaalityön realistinen kuvaus (Matti Vartiainen, Niina Kokko & Marko Hakonen: Hallitse hajautettu organisaatio)

Jussi Vauhkonen: Oppikirja työmarkkinoista ei vakuuta (Timo Kauppinen: Suomen työmarkkinamalli)