Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2/2006, 4. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Guy Ahonen: Työhyvinvointi strategisen henkilöstötutkimuksen ytimessä

 

Artikkelit

Sinikka Vanhala & Olli Kotila: Korkean tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kytkennät henkilöstövoimavarojen johtamisen tutkimuksessa

Jenni Ervasti & Anna-Liisa Elo: Työyhteisöön ja organisaatioon kohdistuvan työkyvyn edistämisen liiketaloudellisten vaikutusten tutkimus

Essi Saru: Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja organisatorinen oppiminen

Kaija Tuomi, Sinikka Vanhala, Minna Janhonen & Erkki Nykyri: Työkyvyn ja sitoutumisen yhteydet henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn

Tuomo Alasoini: Työteon mielekkyys uhattuna?

 

Katsaus

Ismo Lumijärvi & Mona Jokelainen: Tuloksellisuus ja työhyvinvointi tutkimusteemoina hallintotieteen opinnäytetöissä