Työelämän tutkimusyhdistys ry



työelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivulle



webmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2/2007, 5. vsk./årg.

 

Artikkelit

Marjatta Rahikainen: Medelålders kvinnor på arbetsmarknaden i 1900–talets Finland

Liisa Häikiö, Satu Ojala & Katri Siponen: Perloksen yhteistoimintaneuvottelut yhteiskuntavastuun neuvottelukenttänä: voiko vastuuta ostaa?

Katja Komonen: Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminta oppimisympäristönä

Hannele Seeck & Anna Kuokkanen: Ihmissuhdekoulukunta – synty, sisältö ja perintö

 

Katsauksia ja keskustelua

Mia Hakovirta: Yksinhuoltajaäidit työmarkkinoilla

Jaakko Pitkänen: Jännitteet kulttuurien törmätessä – yrityskulttuurin vaikutus muutosprosessissa

 

Lectoria praecursoria

Pasi Koski: Työelämän kehittäminen ja innovaatiopolitiikka

 

Kirjasto

Elisa Juholin: Hiiriä ja ihmisiä (Irmeli Puntari & Satu Roos: Numeroita ja ihmisiä. Yt-neuvottelut, irtisanomiset ja työyhteisön tulevaisuus)

Jari Kolehmainen: Kaivattu puheenvuoro tietoyhteiskunnan maantieteestä (Tommi Inkinen & Jussi S. Jauhiainen (toim.): Tietoyhteiskunnan maantiede)

Juha T. Hakala: Perusteos ohjaus- ja neuvontatyöstä (Jussi Onnismaa: Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa. huomiota ja ja kunnioitusta)

Harri Melin: Sanoja työstä (Tuomas Nevanlinna & Jukka Relander: Työn sanat)

Tanja Ketola: Sähköalan työn murroksessa (Jari Syrjälä: Valoon piirrettyjä kuvia. Tarinoita ja tulkintoja sähköalan murroksesta hyvinvoinnin ja henkilöstöstrategian näkökulmasta)

Elina Patana:Työelämän joustavuudesta normi ja jaksamisesta pysyvä ongelma (Anna-Maija Lehto, Hanna Sutela & Arto Miettinen (toim.): Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta)

Marja Hiltunen: Rajanylityksia ja yhteistoimintaa (Hanna Toiviainen & Hannu Hänninen (toim.): Rajanylitykset työssä, Yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet)

Sikke Leinikki: Elinikäisen oppimisen haaste (Jarkko Mäkinen, Erkki Olkinuora, Risto Rinne & Asko Suikkanen (toim:) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen)