Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 1/2008, 6. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Tapio Rissanen & Pasi Pyöriä: Työelämän tutkimuksen historiasta ja tulevaisuudesta

 

Artikkelit

Juho Härkönen & Pekka Räsänen: Liikalihavuus, työttömyys ja ansiotaso

Tarja Rokkanen & Kirsi Launis: Mitä työterveyshuollon välineet tavoittavat pienyrityksestä? I Osa: nykyiset välineet

Jari Hakanen & Riku Perhoniemi: Muutokset työssä, työn imu ja jatkamisaikeet työelämässä – kolmen vuoden seurantatutkimus suomalaisilla hammaslääkäreillä

Reijo Siltala, Soili Keskinen, Jyrki Suomala & Vesa Taatila: Yhteistoiminnallinen oppiminen suomalaisyritysten innovaatioprosesseissa

 

Haastattelu: David Buchanan

Pasi Koski & Anu Järvensivu: Poliittiset pelit ja taidot - organisaatio- ja johtamistutkimusten vaiettu alue

 

Teema: Työelämän tulevaisuuden historia

Juhani Kirjonen: Työelämän tutkimus – tulenarkaa yliopistoissa? Näkökulma lähihistorian käsikirjoitukseen

Pertti Koistinen: Sosiaaliset innovaatiot työ- ja hyvinvointipolitiikassa

Tapio Bergholm: Oma kokemus tutkimuskohteena – Mauno Koivisto ja Turun satama

Antti Malinen: Työelämän toteutumaton murroskohta? Tarkastelussa 1960- ja 1970-lukujen yritysdemokratiavisiot

Erkki Laukkanen: Miten ja miksi ammattiliitot Suomessa fuusioituvat?

 

Työelämän tutkimuspäivien satoa

 

Lectoria praecursoria

Anneli Hujala: Johtamisen moniäänisyys – johtaminen vuorovaikutuksena ja puhuntana hoivayrityksissä

 

Kirjasto

Merja Sinkkonen & Sanna Laulainen: Tutkimuksen eettinen pohdinta uusille raiteille (Henriikka Clarkeburn & Arto Mustajoki: Tutkijan arkipäivän etiikka)

Anna Väisänen: Joustavuus uudessa kehyksessä (Bengt Furåker ym. (toim.): Flexibility and Stability in Working Life)

Sikke Leinikki: Pärjäämistä ja horjumista (Anu-Hanna Anttila & Anu Suoranta (toim.): Pärjäämisen ajat – horjuvat työt)

Jussi Onnismaa: Työnohjauksen kehittävä konsepti (Synnöve Karvinen-Niinikoski ym: Työnohjaus sosiaalityössä)

Eriikka Oinonen: Työn ja perheen rajoilla (Merja Turpeinen & Minna Toivanen: Perhe työssä, työ perheessä)

Anu Kajamaa: Yritykset yhteistoiminnallisina yhteisöinä (Paul S. Adler & Charles Heckscher (toim.): The Firm as a Collaborative Community)