Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2/2008, 6. vsk./årg.

 

Artikkelit

Jukka Niemelä: Ryhmätyö ja kokemukset työelämän laadusta Suomessa

Tanja Rokkanen & Kirsti Launis: Mitä työterveyshuollon välineet tavoittavat pienyrityksestä? II osa: tulevaisuuden välineet

Maija Korhonen, Katri Komulainen & Hannu Räty: Työhön liittyvät arvot ja kyvykkyystulkinnat nuorten yrittäjyystarinoissa

Hannele Palukka & Tiina Tiilikka: Terveydenhuollon vuokratyö – joustava ja vapaa työn muoto?

 

Katsauksia ja keskustelua

Antti Tanskanen: Vuokratyö väylänä vakituiseen työsuhteeseen?

Pia Heilmann: Uuden henkilökunnan rekrytointi ja ikääntyneen henkilökunnan sitouttaminen henkilöstösuunnittelun haasteina sairaalaorganisaatiossa

Marja-Liisa Manka & Pia Siekkinen: Työhyvinvoinnin kehittämisen kivinen tie – kokemuksia Etelä-Pirkanmaalla toteutetusta kehittämishankkeesta

Anne Paalanen & Satu Parjanen: Innovaatiohaavi organisaation lattiatason innovatiivisuuden aktivoijana

Heli Talja & Päivi Mäkelä: Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa – muutos asiantuntijaorganisaatiossa: tapaus VTT

Minna Toivanen & Merja Turpeinen: Työn ja perheen yhteensovittamisen valintojen rajat ja mahdollisuudet

 

Lectio praecursoria

Jaakko Koivumäki: Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma: tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa

 

Kirjasto

Tapio Bergholm: Työprosessitietoutta (Anu Järvensivu: Työprosessitieto, avain monitaitoisuuteen)

Pasi Pyöriä: Nykykapitalismin tinkimätön kriitikko (Richard Sennett: Uuden kapitalismin kulttuuri)

Outi Hietala-Paalasmaa: Työnohjauksen historiaa (Yrjö Ketonen & Marjo Korhonen toim.: Työnohjaus: Suomen työnohjaajat ry:n 25-vuotisjuhlakirja)

Laura Seppänen: Oppimiskäytäntöjen uudistaminen toimintakonseptien muutoksissa (Jaakko Virkkunen & Heli Ahonen: Oppiminen muutoksessa: Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen)

Kimmo Kevätsalo: Kokeiluja perhe-työ yhteispelistä (Tuula Piensoho ym.: Reconciling Work and Family. Good Practices from Finland, Poland and Spain)

Anu Järvensivu: Työvoitto työelämän paradoks(e)ista?

 

Tätä on tutkittu Työsuojelurahaston tuella