Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 3/2008, 6. vsk./årg.

 

Artikkelit

Jukka Niemelä & Satu Kalliola: Ei yksin palkasta

Arttu Saarinen: Työn merkitys lääkäreille ja yhteydet hyvinvointivaltiomielipiteisiin

Matti Vuorensyrjä: Työn jättämisen vakava harkinta vanhusten ja vammaisten perushoitotyössä: komparatiivinen tutkimus Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa

 

Katsauksia ja keskustelua

Pia Härkönen: Työ- ja oppimismotivaatio julkisella sektorilla

Juhani Pekkola: Hyvää työtä – kuvauksia hyvän työn olemuksesta

Elina Kokkonen: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja aktivointisuunnitelmien vaikuttavuus

 

Lectio praecursoria

Heli Ahonen: Oppimisen kohteen ja oppijan vastavuoroinen kehitys: teleyrityksen asiakaspalvelun työyhteisöjen oppimiskäytäntöjen uudistaminen osana teknologis-taloudellista kumousta

 

Kirjasto

Saija Mauno: Artikkeleita työn ja perheen yhteensovittamisesta (Anna-Maija Castrén toim.: Työn ja perheen tasapaino: sääntelyä, tutkimusta ja kehittämistä)

Seppo Tuomivaara: Uusi työ – perinteiset kehittämisen ratkaisut? (Matti Vartiainen ym. Distributed and Mobile Work: Places, People and Technology)

Liisa Moilanen: Epävakaista töistä sopiminen vaatii tarkkuutta (Juha-Matti Moilanen: Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsopimukset)

Saraleena Aarnitaival: Monipuolisesti maahanmuuttajanaisista (Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen toim.: Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ)

 

Ohjeita kirjoittajille