Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2/2009, 7. vsk./årg.

 

Artikkelit

Tomi Oinas: Tyytyväisyys työaikapankkiin

Satu Ojala: Työ hajautuu – missä käsitteiden rajat?

Katri Vataja & Riitta Seppänen-Järvelä: Työyhteisölähtöinen prosessikehittäminen kehittämisotteena 

Katsauksia

Maarit Ruotsalainen & Ulla Kinnunen: Työelämä muuttuu – muuttuuko työntekijän psykologisen sopimuksen sisältö? Katsaus viimeaikaiseen tutkimukseen

Hannele Laaksonen: Väkivalta psykiatrisessa hoitotyössä

Tuomo Alasoini & Elise Ramstad: Ovatko yritykset proaktiivisia? Proaktiivisuus-traditionaalisuus -jaon käsitteellistä ja empiiristä analysointia

Antti Kasvio: Kolikon kaksi puolta – kasvihuoneilmiön ja työn kehityksen välisten yhteyksien tarkastelua

Lectoria praecursoria

Anu Suoranta: Halvennettu työ – pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä

 

Kirjasto

Satu Kalliola: Asiantuntevasti tiimien toimivallasta (Liisa Huusko: Työpaikkana tiimi – miten tiimi kasvaa vastuuseen?)

Kimmo Kevätsalo: Jäähyväiset jälkiteolliselle työelämälle (Tero Mamia & Harri Melin toim.: Tietoyhteiskunta ja työorganisaatioiden muutos)

Marjo Vuorikoski: Hiljainen tieto oppimisessa ja työssä (Auli Toom ym. toim.: Hiljainen tieto: tietämistä, toimimista, taitavuutta)

Juha Siltala: Naisten halvennettu pätkätyö sotienvälisen Suomen talouskasvun vauhdittajana (Anu Suoranta: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä)

 

Tätä on tutkittu Työsuojelurahaston tuella