Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 3/2009, 7. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Juhani Pekkola: IIRA:n 15. maailmankonferenssi ja finanssikriisi

Artikkelit

Anu-Hanna Anttila & Jussi Vasanen: Epätyypillisestä työsuhteesta epätyypillinen loma?

Katri Halonen: Kulttuurituottajat työn ja identiteettien markkinoilla

Mari Kupiainen & Anneli Leppänen: Ammatillinen osaaminen luovassa tietotyössä: esimerkkinä tv-toimitus

Katsauksia

Eevaleena Isoviita & Maiju Salonen: Kuuleeko kukaan? Henkilöstön rooli hyvinvointialan kuntaorganisaation muutostilanteessa

Mirva Hyypiä & Satu Parjanen: Luovuuden kehittäminen organisaatiossa

Sikke Leinikki: Pätkätyössä luottamus ja luovuus horjuvat

Anne Rouhelo: Akateemisten generalistien urapolut

Ari Ojapelto: Loppuuko työ?

Lectoria praecursoria

Pauliina Marjala: Työhyvinvoinnin kokemukset kertomuksellisina prosesseina – narratiivinen arviointitutkimus

 

Kirjasto

Satu Ojala: Perustulo ehkä 2100-luvulla (General Intellect: Vasemmisto etsii työtä)

Riitta Seppänen-Järvelä: Kun kehittäminen kohtaa tutkimuksen… (Timo Toikko & Teemu Rantanen: Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistumiseen ja tiedontuotantoon)

Tuomo Peltonen: Henkistä johtajuutta etsimässä (Metropoliitta Ambrosius ym.: Henkinen johtajuus)

Hannu Piiroinen: Artikkeleita sosiaalityöstä (Kari Huotari & Johanna Hurtig toim.: Sosiaalityötä monitoroimassa)

Tuomo Alasoini: Byrokratiasta joustavuuteen, paternalismista yhteistoimintaan (Charles Heckscher: The Collaborative Enterprise: Managing Speed and Complexity in Knowledge-Based Businesses)