Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 1/2010, 8. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Pasi Pyöriä: Vuoron päättyessä

Artikkelit

Marjukka Laine, Sami Laakso & Gustav Wickström: Yli 50-vuotiaiden valmius jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä

Mari Huhtala, Risto Puutio, Anna-Maija Lämsä, Saija Mauno, Ulla Kinnunen, Katriina Hyvönen & Taru Feldt: Eettisesti haastavat tilanteet ja niiden kuormittavuus johtajien työssä: fokusryhmäkeskusteluiden analyysi

Liisa Moilanen & Simo Virtanen: Työn arvon muutos ja mielekkyys

Jorma Lappalainen, Simo Salminen & Anders Pousette: Turvallisuusilmapiiri, sen mittaaminen ja käyttö turvallisuuden hallinnassa rakennusalalla

Katsauksia

Erkki Laukkanen: Paikallinen sopiminen ja soveltamisongelmat: mitä mallipohjainen tarkastelu kertoo?

Katriina Karkulehto & Jouni Sipponen: Esimies siltaa rakentamassa – osallistavat menetelmät strategian ja toiminnan yhdistämisessä

Katariina Ponteva: Yksilö organisaatiomuutoksen syövereissä

Marju Luoma: Käsite ”rajaton työ” kuvaa uutta työelämää

Työelämän tutkimuspäivien satoa

 

Lectoria praecursoria

Tarita Ruoholinna: Ikääntyvät työelämässä: päihittääkö nuoruus ja koulutus aikuisuuden ja kokemuksen?

Kirjasto

Katri Halonen: Kulttuuriosaaminen yrityksen menestystekijäksi (Liisa Uusitalo & Maria Joutsenvirta toim.: Kulttuuriosaaminen – tietotalouden taitolaji)

Kaisa Kauppinen: Naisjohtajat it-alan yrityksissä – kiinalais-suomalainen vertaileva tutkimus (Jiehua Huang: Managerial Careers in the IT Industry. Women in China and Finland)

Jussi Onnismaa: Perehdytys todentuu vuorovaikutuksessa (Päivi Kupias & Raija Peltola: Perehdyttämisen pelikentällä)

Arja Haapakorpi: Artikkeleita korkeakoulutuksesta (Timo Aarrevaara & Taina Saarinen toim.: Kilvoittelusta kilpailuun? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.–26.2008)

Hanna-Leena Autio & Hanna Ylöstalo: En ole feministi, mutta… (Kristiina Brunila: Parasta ennen: tasa-arvotyön projektitapaistuminen)

Antti Kasvio: Uusi tulkinta työn lopusta (Richard Donkin: The Future of Work)

Silva Tedre: Turismi työnä (Jarno Valkonen & Soile Veijola toim.: Töissä tunturissa. Ajatuksia ja kirjoituksia matkailutyöstä)