Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehti

Numero/No. 2/2010, 8. vsk./årg.

 

Pääkirjoitus

Anna-Maija Lehto: Miksi päättäjät eivät kuuntele työelämän tutkijoita?

 

Artikkelit

Arja Jolkkonen, Pertti Koistinen & Arja Kurvinen: Irtisanomisen uhan kohteeksi joutuneiden uudelleen työllistyminen ja sitä ennustavat tekijät

Minna Janhonen: Tiedonkulun hallinta vallankäytön mahdollistajana tiimityössä

Teemu Kauppi & Maili Pörhölä: Peruskoulun opettajat oppilaidensa kiusaamina: kiusaamisen muodot, kohteena olevat opettajat ja kiusaavat oppilaat

Elias Pekkola: Nuorten yliopistolaisten työn palkitsevuus ja sen merkitys akateemisen uran houkuttelevuudelle

Simo Järvelä & Kai Luotonen: Tuotantoprosessin rationalisoiminen ja ulkomaisille markkinoille murtautuminen taylorismin käyttöönoton ehtona Arabia-yhtiössä 1930-luvun alussa

Jenni Rantala, Kai Savolainen, Virpi Väänänen & Marita Luotamo: Uutta teknologiaa ihmisten ja ympäristön ehdoilla? Asiantuntijoiden näkemyksiä teknologisesta kehityksestä ja tulevaisuuden riskeistä

Katsauksia

Janne Sinisammal & Arto Reiman: Räätälöity palautejärjestelmä työturvallisuuden kehittämistyökaluna paperiteollisuudessa – seurantatutkimus yhdeksästä mittaristosta

Jukka Sirén: Johtajaidentiteetin hidas muutos edesauttaa inhimillisesti tehokasta johtamista organisaatioiden yhdistämisessä

Leila Nisula & Päivi Vuokila-Oikkonen: Työelämän kehittäminen muutostilanteessa: esimerkkinä kahden kunnan yhdistyminen

TeTu tiedottaa

Tapio Rissanen & Pasi Pyöriä: Työelämän tutkimusyhdistyksen jäsenkysely 2009

Lectoria praecursoria

Arja Haapakorpi: Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla – asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä

Kirjasto

Ari Ojapelto: Armosta ja työstä (Antti Kylliäinen: Armoa työhön)

Hannu Piiroinen: Kirja hoivatyön tutkijoille ja kehittäjille (Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner toim.: Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki)

Iiris Aaltio & Tuomo Peltonen: Johtamisen juurilla – oppeja ja opettajia (Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin)

Jaakko Koivumäki: Jotta kokonaiskuva ei unohtuisi (Anna-Maija Lehto & Hanna Sutela: Työolojen kolme vuosikymmentä: työolotutkimusten tuloksia 1977–2008)

Tätä on tutkittu Työsuojelurahaston tuella