Sivukartta


Kirjatilaukset osoitteesta:

Oulun Historiaseura ry
Haravatie 1
90530 Oulu

tai:

oulunhistoriaseura@gmail.com

Kirjamyynti: SCRIPTA HISTORICA -sarja

Kirjojen ja artikkelikopioiden tilaaminen:

Oheisiin kirjaesittelyihin on merkitty tärkeimmät tiedot yhdistyksen sarjassa SCRIPTA HISTORICA ilmestyneistä julkaisuista. Teoksista on kirjoitettu sisällönkuvaukset kertomaan artikkeliteosten tarkat sisällöt. Osaa teoksista on jäljellä vain pienet painokset ja ne myydään tilausjärjestyksessä.

Kunkin teoksen esittelyn lopussa on lihavoituna merkitty SAATAVUUS. Teoksia voi tilata suoraan yhdistyksen vieressä näkyvästä osoitteesta. Teoksia voi ostaa myös Helsingistä Tiedekirjasta, osoite Snellmaninkatu 13, 00170 HELSINKI , Internetissä Tiedekirjan verkkokirjakauppa. Joitakin teoksia löytyy vielä yhteistyökumppaneilta, vaikka ne olisivatkin loppuneet Oulun Historiaseura ry:n kirjavarastosta. Tämä mainitaan kyseisten teosten SAATAVANA -tiedoissa

Kirjojen mukaan laitetaan pankkisiirtolomake, jonka maksamalla lasku hoidetaan. Jos kirjat postitetaan, niin lähetyksen hintaan lisätään postimaksu.

Koska osa teoksista on loppuunmyyty, niin niiden tallekappaleista voidaan tarvittaessa ottaa kopioita artikkeleista tilaajan toiveen mukaan. Hinta määräytyy artikkelin pituuden mukaan.

Vertaisarviointi

Oulun Historiaseura noudattaa Scripta Historica -sarjan osasta 38 eteenpäin Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointikäytäntöjä. Sarjassa julkaistavat vertaisarvioidut artikkelit ovat käsikirjoitusvaiheessa käyneet läpi anonyymin vertaisarviointiprosessin. Prosessissa kunkin artikkelin on arvioinut vähintään kaksi tehtävään kutsuttua toimituksen ulkopuolista ja riippumatonta väitellyttä asiantuntijaa.

Oulun historiaseura on sitoutunut dokumentoimaan vertaisarviointiprosessin etenemistä hyvän tieteellisen käytännön turvaamiseksi. Hyväksytyistä ja hylätyistä käsikirjoituksista dokumentoidaan tiedot käsikirjoitusten tekijöistä, otsikoista, vastaanottopäivämääristä, julkaisupäätöksistä ja niiden päivämääristä. Myös lausunnot ja lausunnonantajien nimet dokumentoidaan. Tiedot eivät ole julkisia.

Oulun Historiaseuran vertaisarviointiprosessi

Scripta Historica -sarjassa julkaistaan sekä vertaisarviointiprosessin läpikäyneitä, että toimituksen sisäisen arvioinnin läpäisseitä artikkeleita ja muita pohjoiseen teemaan sopivia tekstejä. Vertaisarviointiprosessin läpikäyneiden artikkelien yhteydessä on maininta vertaisarvioinnista. Vertaisarviointiprosessissa arvioidaan artikkelikäsikirjoituksen merkittävyyttä, tutkimusaineiston ja tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimustuloksia ja yleistä esitystapaa.

Scripta Historican -toimituskunta käy läpi vertaisarvioiduksi pyydetyt artikkelikäsikirjoitukset ja etsii niille arvioijiksi vähintään kaksi väitellyttä ja artikkelin aihepiirin tuntevaa asiantuntijaa. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolelta sekä riippumattomia suhteessa käsikirjoituksen tekijään. Anonyymi käsikirjoitus toimitetaan arvioijille, joiden työn tueksi esitetään seuraavat kysymykset:

Pyydämme arvioimaan seuraavista näkökulmista, täyttääkö artikkeli referee-julkaisulle asetetut vaatimukset:

1. tieteellinen relevanssi, merkitys ja ajankohtaisuus
2. tutkimusmenetelmien käyttö ja luotettavuus
3. lähdeaineiston kattavuus ja tutkimuskirjallisuuden käyttö
4. tutkimusasetelma ja johtopäätökset
5. kieliasu ja esitystapa
6. julkaisusuositus: hylätään, hyväksytään sellaisenaan tai määrätyin muutoksin

Julkaisussa painotetaan pohjoisten alueiden näkökulmaa.

Saatuaan lausunnot arvioijilta, toimittaa toimitus anonyymit lausunnot käsikirjoitusten kirjoittajille. Mahdollisten muutosten jälkeen toimituskunta tekee lopulliset päätökset artikkeleiden julkaisusta ja tiedottaa asiasta kirjoittajia.


Kirjaesittelyt:

Kirjat on esitelty järjestyksessä sivulla uusimmasta vanhimpaan ylhäältä alaspäin.

I - III IV - VI VII - IX X - XII XIII - XV XVI - XVIII XIX - XXI XII - 24 25 - XXVII 28 - 30 31 - 33 34 - 36 37 38


Scripta 
Historica 38 SCRIPTA HISTORICA 38
Scripta historica 38 Oulun historiaseuran 90-vuotisjuhlajulkaisu Ihmisiä – kriisejä – muutoksia

Kirjan sisältö:
Kirjan toimittaneet: Marianne Junila, Jukka Juntunen, Matti Lackman, Lauri Moilanen ja Eetu Riskumäki: Jukka Juntunen ja Matti Lackman: Alkusana
OSA I: Ihmisiä
Ritva Kylli, Punssimaljat ja pemmikaani - pohjoismaitten polaariretkikuntien ruokahistoriaa, Riitta Mäkelä, Lina Granroth, opettaja 1800 - luvun loppupuolella, Kari Selén, Valtiohoitajan maakuntamatkat 1919, Jouni Kauhanen, Kemijärven punainen kirkkoherra Lauri Johannes Laitinen, Lauri Moilanen ”Murha jumalanpelosta. Varoitus papeille.” Uskonnollisten käsitysten rooli pohjoispohjalaisessa suisidaalimurhissa 1700–1800 -lukujen vaihteessa Osa II: Kriisejä
Jukka Juntunen, Rajaseudun tragedia. Suomussalmen itäisten osien asukkaita talvisodassa, Matti Lackman Salaisen vihollisen armoilla, Marianne Junila, Hengenvaarasta sairaanhoitoon? Ruotsiin lähetetyt sairaat suomalaislapset 1942–1946, Pekka Visuri, Kylmän sodan pahat kriisit: miten Suomi selviytyi? Osa III: Muutosta
Hannu Mustakallio, Oulussa vuosina 1934–2005 järjestetyt yleiset kirkkopäivät, Marja Irjala, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen uranuurtajatyötä Oulussa 1800-luvulta alkaen, Reijo Heikkinen, Oppivelvollisuuden toteutuminen Kajaanissa, Kari Alenius, Kultakuumetta ja karun Pohjolan erikoisuuksia – Lappi virolaisessa mediassa 1920- ja 1930-luvuilla Katsaukset
Kimmo Lackman, Lectio praecursoria. Oulun yliopisto 21.11.2020, Veli-Pekka Lehtola, Fasisti ja rasisti, isänmaan ystävät ja ihmisen puolustaja? Empatia ja kriittisyys kirjailijakenraali K.M.Walleniuksen elämän tutkimuksessa, Jouko Vahtola, Yhteiskunnan murros, talouspolitiikka ja yöpakkashallitus 1958

Osa julkaisun artikkeleista on vertaisarvioitu

Kirja ilmestyi 13.10.2023 Oy Nord Print Ab, Helsinki 2023, 300 sivua
ISBN 978-952-99544-7-6 ISSN 0358-710X
Saatavuus: Myyntihinta 35 euroa (seuran jäsenmaksun maksaneille 30 euroa)

Helsingissä teosta voi ostaa Tiedekirjasta (Snellmaninkatu 13) ja koko maassa Tiedekirjan verkkokaupasta http://www.tiedekirja.fi/ .
Scripta 
Historica 37 SCRIPTA HISTORICA 37
”Lisää tällaista !” - Marianne Junilan juhlakirja

Kirjan sisältö:
Kirjan toimittaneet: Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Tiina Kinnunen: Esipuhe
Heidi Kurvinen, Raukka se, joka jarrua painaa!, Hanna Snellman, Etnografian viekkaus, Sirpa Aalto, Pohjoisen kestävä taika, Maija Kallinen, Lumilääkettä vaivoihin! Thomas Bartholin ja lumen vaikutukset 1600-luvun lääketieteessä, Christer Kuvaja, Civilbefolkningen som krigets offer – Den ryska arméns framfart i norra Österbotten 1714–1716, Antti Häkkinen, Suomen 1930-luvun lama, köyhyys ja kansalaisten terveys, Ritva Kylli, Suolasilakkaa vai vehnäleipää? Amerikansuomalaisten siirtolaisten ruoka ja ravitsemus 1900-luvun taitteessa, Erkki Karvonen, Intressien värittämä talvisodan kuva, Kari Alenius, Suotuisa alkutilanne ja joukko isoja haasteita. Saksan Turvallisuuspoliisin käsitys virolais-saksalaisten suhteiden tilasta vuosina 1941–1944, Marika Rauhala, Avaritia atque superbia pro virtute. Miehisten ihanteiden rappio Sallustiuksen Jugurthan sodassa, Erkki Urpilainen, Anne Rabenius (1816–1826) – lyhyt elämäkerta, Tiina Kinnunen, Alexandra vai Aleksandra Gripenberg? Nimivariaatio johtolankana identiteettiristiriidan tutkimisessa, Seija Jalagin, Ester Kurvinen-Kärjen elämät, Heini Hakosalo, "En vacker kvinnogärning". Muurolan parantola ja Rita Gripenberg, Kirjoittajat

Kirja ilmestyi 11.12.2015
Waasa Graphics Oy, 2015, 161 sivua.
ISBN:978-952-99544-6-9 ISSN:0358-710X
SAATAVUUS: Myyntihinta 20,00 euroa

Helsingissä teosta voi ostaa Tiedekirjasta (Snellmaninkatu 13) ja koko maassa Tiedekirjan verkkokaupasta http://www.tiedekirja.fi/ .
Scripta 
Historica 36 SCRIPTA HISTORICA 36
”Pappi, partisaani ja pirtuhevonen – poimintoja pohjoisen historiasta” - Oulun Historiaseuran 80-vuotisjuhlakirja

Kirjan sisältö:
Marianne Junila: Alkusanat
Aikansa väkeä
Kaisu Mikkola, Messenius-koodin neljäsataa vuotta, Martti Asunmaa, Virsirunoilija Gustaf Skinnari ja hänen laulujensa vaiheet, Matti Enbuske, Lestadiolaisen hurmoksen uhka - kappalainen Johan Nordberg viranomaisten ja kirkon murheena 1850–1853, Riitta Mäkelä, Olga Slottsberg (1849–1926) – opetusta, musiikkia, teatteria ja yhdistyksiä kaiken ikää, Pälvi Rantala, Pilkkarunoilijoita pohjoisesta: Kalkkimaan pappi ja Viina-Matti, Matti Lackman, Ståhlberg – mies jolle äärioikeisto laati syntiluettelon, Matti Mäntylä, Urho Kekkonen ja kysymys vesivoiman rakentamisesta Pohjois-Suomeen 1950-luvun alussa, Katri Helminen, Konikapinan Hilppa ja pirtuhevonen Lapukka kerrottuina ja muistettuina toimijoina, Hannu Mustakallio, Oulun maakunta-arkisto pohjoisen kirkkohistorian tutkimuksessa, Vuokko Joki, Oulun maakunta-arkistoon luovutetut naisten henkilöarkistot 1932–2012
Aikansa ilmiöitä
Matti Leiviskä, Autioiden asuttaminen isonvihan jälkeen Tavastkengän ja Lamun kylissä, Reijo Heikkinen, Tervahanhia ja tervansoutua Oulujoen reitillä, Matti Kyllönen, Liipalla leipä leveämmäksi - Kuusamon liipan vaiheita erämaiden valloituksesta talvisotaan, Reija Satokangas, Matilda ja muuttoliikkeet – Lapin väestökehityksen mikrohistoriallinen tarkastelu (1880–1920), Paula Rossi, Kaksikielinen merikoulu, Seppo Ervasti, Koillismaan Osuuskaupan syntyvaiheet 1960- ja 1970-luvulla, Jonna Pulkkinen, Partisaanihyökkäykset sensuurissa ja uutisissa, Marja Tuominen, Esi-isien perinteitä ja modernia tyyliä - ortodoksisuuden jälleenrakentaminen Suomen Lapissa toisen maailmansodan jälkeen, Pekka Kaarninen, Tukkijoelta Taivalkoskelle - lestadiolaiskuvaukset suomalaisissa tukkilaiselokuvissa, Veli-Pekka Lehtola, Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi - saamelaisteatteri Beaivváš ja lähihistorian periodisointi

Rannikon Laatupaino Oy, 2013, 288 sivua.
ISBN:978-952-99544-5-2 ISSN:0358-7101
SAATAVUUS: Myyntihinta 30,00 euroa

Helsingissä teosta voi ostaa Tiedekirjasta (Snellmaninkatu 13) ja koko maassa Tiedekirjan verkkokaupasta http://www.tiedekirja.fi/ .
Scripta 
Historica 35 SCRIPTA HISTORICA 35
Eero Sovelius-Sovio: "Ihmisiä laivojen kaupungista, Henkilöhistoriaa 1700- 1900 – lukujen Raahesta"

Eero Sovelius-Sovio avaa kirjassaan laajan näkymän merikaupunki Raahen purjelaivakauden elämään, elinkeinoihin, ihmiskohtaloihin ja yhteyksiin maailmalle 1700-luvulta 1900-luvulle. Tutuksi tulevat laivanvarustajat, porvarit, merikapteenit, merimiehet vaimoineen sekä monet raahelaiset merkkihenkilöt kuten museon perustaja Carl Robert Ehrström, vapaustaistelija August Maximilian Myhrberg, runoilija Isa Asp, leipuri Katri Antell, runoilija Aaro Hellaakoski ja taiteilija Aira Hellaakoski.

Teoksen julkaisemista ovat puoltaneet historian professori Jari Ojala ja FM Markku Kuorilehto. Ojalan mukaan teos on arvokas lisä tietämykseemme Raahen ja Oulun historiasta, ja sillä on paljon annettavaa niin suurelle yleisölle kuin myös akateemiselle tutkimukselle. Kuorilehto puolestaan toteaa kirjan olevan loistava kotiseudun, meri- ja kulttuurihistorian teos ja myös kunnianosoitus raskaan merimiesammatin ja laivanvarustuksen harjoittajille.

Kirjan kirjoittaja Eero Sovelius-Sovio on tehnyt elämäntyönsä lehtorina Heinolan, Raahen ja Jyväskylän opettajainvalmistuslaitoksissa. Kiinnostus purjelaivakauteen, sukututkimukseen ja vuosikymmeniä kestäneeseen syntymäkaupungin historian tutkimiseen ovat tuottaneet kaksi sukukirjaa ja nyt ilmestyvän "Ihmisiä laivojen kaupungista" –teoksen. Työn alla on Raahen purjelaivakauden historia.

Kirjan sisällysluettelo PDF-muodossa

Hämeenlinna 2011, Kariston Kirjapaino Oy, 642 sivua
ISBN: 978-952-99544-4-5 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 25,00 euroa
Scripta 
Historica 34 SCRIPTA HISTORICA 34
"Puolesta hengen ja puolesta maan" - FT Turo Manniselle omistettu 70-vuotisjuhlakirja

Kirjan sisältö: Marianne Junila: Alkusanat, Harri Turunen: Turo Manninen – pidetty opettaja ja tinkimätön tutkija, Tuomas Hoppu: Venäjän sotaponnistelujen tukeminen, Hannu Heinänen: Niukka on jokapäiväinen leipä, Ilkka Nummela: Ensimmäinen maailmansota ja Suomen talous, Matti Lackman: Venäjän viranomaisten epäilyjä laajasta provokaatiosta vuosina 1914-1917 – Oltiinko Lapin poroja salakuljettamassa Saksaan?, Reijo Heikkinen: Myrskyn ja kiihkon vuosi 1918 Kajaanin seudulla, Seija Jalagin: Punavankien ”pappina” – lähetystyöntekijä Siiri Uusitalo ja Lahden vankileiri vuonna 1918, Mauno Hiltunen: Näkökulma lapinnoitien ja talonpoikien kanssakäymiseen – Aikia Aikiasson ja talonpoika, Samuli Onnela: Keskisen Kemin Lapin muuttuminen laajenevan poronhoidon ja karjatalousvaltaisen maatalouden maaksi 1700- ja 1800 -luvuilla, Veli-Pekka Lehtola: Lappologi yhteiskunnallisena vaikuttajana – Maanmittaaja ja saamenystävä Karl Nickul tutkimuksen ja politiikan välimaastossa, Hannu Mustakallio: Länsipohjan kysymys ja suomalais-ruotsalaiset kirkolliset suhteet vuodesta 1923 toiseen maailmansotaan – Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli ? ja András Bereczki: Suomen ja Viron kansallisuuspolitiikan heijastuminen Unkariin maailmansotien välisenä aikana.

Vihanti 2008, Rannikon Laatupaino Oy, toimittaja Harri Turunen, 216 sivua
ISBN:978-952-99544-3-8 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 10,00 euroa
Scripta 
Historica 33 SCRIPTA HISTORICA 33
"Kleion lumoissa" - Oulun Historiaseuran 75-vuotisjuhlakirja ja FT Matti Lackmanille omistettu 60-vuotisjuhlakirja

Oulun historiaseuran 75-vuotisjuhlakirja koostuu 12 artikkelista, joiden kirjoittajat ovat toimineet historiaseuran puheenjohtajana ja/tai saaneet seuran myöntämän Olaus Magnus –palkinnon.

Samuli Onnela: Riika vai Ruija? – Huhuja ja todellisuutta 1830-luvun katovuosilta Pohjois-Suomessa, Antero Heikkinen: Kirveskansan vuosisata yhden mahtisuvun tarinan valossa, Mauno Hiltunen: Alkuperäiskansan historia valinkauhassa, Hanna Snellman: Lapin tyttöjä ja pohjoisen poikia – ruotsinsuomalaisten henkilökohtaista-ilmoituksia, Turo Manninen: Maatalouslakkoja Etelä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla kesällä 1917, Veli-Pekka Lehtola: Radikaali saamelaisliike ja saamelaisparlamentin synty, Marianne Junila: Kutsumus ja uskallus – terveyssisaret Suomen syrjäseuduilla 1940–1960-luvulla, Hannu Mustakallio: Oulun ensimmäisen piispan vaali 1900, Seppo Ervasti: Kastekäytäntö Pudasjärven, Kuusamon, ja Kemijärven seurakunnissa 1700-luvulla, Reijo Heikkinen: Suomen kielen suurmiehet ja heidän monumenttinsa, Harri Turunen: Kirkkoherran vävyt Oulaisten tutkijoina, Riitta Mäkelä: Taiteilija-pedagogi Sigrid Lehrbäck – Albert Edelfeltin avustaja

Raahe 2008, Rannikon Laatupaino Oy, toimittaja Harri Turunen, 192 sivua
ISBN:978-952-99544-2-1 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 10,00 euroaScripta 
Historica 32 SCRIPTA HISTORICA 32
Mauno Hiltunen: "Norjan ja Norlannin välissä, Enontekiö 1550 - 1808, Asutus, elinkeinot ja maanhallinta"

Tämä väitöskirja sai arvosanan laudatur

Oulun yliopiston verkkosivuilla kerrotaan: "Tutkimus käsittelee lapinmaiden, erityisesti Enontekiön Lapin asutuksen, elinkeinojen ja maankäytön historiaa n. vuosina 1550–1808. Työssä tarkastellaan kolmea asutuselementtiä, pyyntisaamelaista asutusta, poronomadista asutusta ja uudisasutusta sekä näiden asutuselementtien kehitystä ja keskinäisiä suhteita. Lisäksi painotutaan tutkimaan eri asutuselementtien suhdetta luontaismuodossa oleviin resursseihin, maahan ja veteen. Tutkimuksen yhtenä näkökulmana on kruunun lapinpolitiikka: millä tavalla kruunu pyrki saamaan jalansijaa lapinmaista ja millä tuloksilla se harjoitti omaa normiohjaustaan. Tutkimus pyrkii myös valottamaan, mikä vaikutus 1600- ja 1700-lukujen lappologeilla oli kruunun lapinpolitiikan hahmottumiseen.

Tutkimustulosten mukaan ns. pyyntisaamelainen asutus katosi Enontekiöltä, kuten myös Kemin Lapista Inaria myöten 1800-luvun alkuun mennessä. Osa pyynti- tai metsäsaamelaisista ryhtyi uudisasukkaiksi omilla veromaillaan. Nomadinen porojen laidunnukseen perustuva asutus vahvistui 1700-luvulla erityisesti läntisissä lapinmaissa. Poromäärän kasvu johti laidunnusresurssien ehtymiseen vanhoilla veromailla. Sen seurauksena nomadinen talous alkoi levitä itään päin.

Talonpoikainen uudisasutus alkoi levitä Lappiin 1600-luvulla. Kemin Lappi kolonisoitui jo 1700-luvun alussa. Sen sijaan läntisiin ja eteläisiin lapinmaihin uudisasutus levisi vankemmin vasta 1700-luvun jälkipuolella. Uudisasutuksen vuoksi pyyntisaamelainen kulttuuri joutui luopumaan asemistaan. Kruunu tuki voimakkaasti uudisasutusta lapinmaissa 1600-luvun lopulta lähtien. Kruunun politiikassa oli puhdasta pragmatismia, mutta myös aatteellis-poliittisia painotuksia, joiden puitteissa varsinkin pyyntiä harjoittavat metsäsaamelaiset nähtiin arvottomana, katoavana kulttuurina. Metsäsaamelaisuutta ja ylipäänsä saamelaisuutta arvotettiin representaatioilla, joissa saamelaiset nähtiin hyvin huonontavassa valossa. Kruunun ja kirkon harjoittamassa politiikassa saamelaisten akkulturoiminen talonpoikaiskulttuuriin muodostui tärkeäksi elementiksi."
Raahe 2007, Rannikon Laatupaino Oy, 424 sivua
ISBN: 978-952-99544-1-4 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 20 euroa
Scripta 
Historica 31 SCRIPTA HISTORICA 31
Heikki Rytkölä: "Karjala Kainuussa - rajakylien vaiheita 1700-luvun lopulta 1920-luvulle"

FT Heikki Rytkölän kirjoittama teos ilmestyi Lönnrot-instituutin ja Oulun Historiaseuran yhteisjulkaisuna. Kirja käsittelee Kainuun vienankarjalaisten kylien (Suomussalmen Yli-Vuokin Hietajärvi ja Kuivajärvi sekä Kuhmon Vartiuskylän Rimpi) vaiheita edellä mainittuna ajankohtana. Kylät olivat tavallaan ”väärällä puolella rajaa”. Kylät tunnetaan muun muassa Samuel Roosin, Elias Lönnrotin, Daniel Europaeuksen, F. Ohrtin, Axel Gallénin, Louis Sparren Emil Wikströmin, Yrjö Blomstedtin, Victor Sucksdorffin ja Ilmari Kiannon sekä Helmi ja Pertti Virtarannan matkoista. Kirjassa käsitellään laajasti muun muassa kylien ongelmallista kirkkopoliittista asemaa autonomisen Suomen ja keisarikunnan rajalla. Samalla käsitellään laajemminkin kirkkopoliittisia ongelmakysymyksiä maamme itärajalla. Kirjassa on 416 sivua, kuvia, karttoja, piirroksia, henkilöhakemisto, paikannimihakemisto ja värikuvaliite.
Jyväskylä 2005, Gummerus Kirjapaino Oy, 416 sivua.
ISBN: 951-96461-2-4 ISSN: 0358-710X.

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY

Sivun alkuun
Scripta 
Historica 30 SCRIPTA HISTORICA 30
"Olaus Magnuksen jäljillä - Oulun historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja"

Artikkeliteos, jossa artikkelit: Harri Turunen: Alkusanat - Oulun Historiaseura 1933 - 2003, Pentti Virrankoski: Tiedemiesten vetoomus Baltian maiden puolesta vuonna 1991, Esihistoria, nimistö ja perinne: Jari Okkonen: Hetekylän Ruunaharju - varhaismetallikautinen keittokuoppakohde sisämaasta, Jouko Vahtola: Suomalaisten vanhin tunnettu henkilönnimistö, Heikki Rytkölä: Pyhää rakennetussa Setumaassa, J. Juhani Kortesalmi: Pohjois-Suomen joet liikenneväylinä ennen vesivoimaloita Asutus ja väestö Mauno Hiltunen: Maaherra Graanin erehdys? - Muutamia näkökulmia Kalmarin plakaatin taustoista ja vaikuttimista, Marianne Junila: Koulunpenkiltä paanalle - Sallalaisten nuorten Ruotsin siirtolaisuus Yhteiskunta, politiikka ja talous Matti Lackman: “Jääkärit olette meidän kunniamme kruunu” - K. A. Wegelius jääkäreiden historioitsijana ja jääkärimyytin luojana, Turo Manninen: Oulun sotavankileiri 1941 - 1944, Eija Hurme - Anne Ruuttula-Vasari: Biologin ja historioitsijan kohtaaminen Pohjois-Taivalkosken liito-oravametsissä, Sakari Virtanen: Oulu Pohjois-Suomen metsäteollisuudessa Henkistä ja hengellistä Samuli Onnela: Pohjois-Suomen seurakuntien itsenäistymistä ja jakamista koskevat senaatin talousosaston asiakirjat, Eeva Punakivi: Sally Thauvón - pappisperheen tytär ja toimen nainen, Hannu Mustakallio: Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli? - Länsipohjan kysymys ja suomalais-ruotsalaiset kirkolliset suhteet 1890-luvulta vuoteen 1923, Juhani Lassila: Vuoden 1921 oppivelvollisuuslain ja sitä täydentävien lakien tarkastelua Lapin näkökulmasta, Samuli Pentikäinen: Vanhoillislestadiolaisuus yhteiskunnallisessa murroksessa 1931 - 1933, Matti Salo: Pohjoisten alueiden kehittämistä ja koulutuksellista tasa-arvoa - Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten yliopistojen perustaminen
Raahe 2003, Raahen Kirjapaino Oy, toimittaja Harri Turunen, 264 sivua.
ISBN: 951-96266-9-7 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa
Scripta 
Historica 29 SCRIPTA HISTORICA 29
"Pohjoissuomalaista todellisuutta etsimässä - Oulun maakunta-arkiston 70-vuotisjuhlakirja"
Artikkeliteos, jossa artikkelit: Kari Tarkiainen: Tervehdys 70-vuotiaalle maakunta-arkistolle revontulten alla, Samuli Onnela: Oulun maakunta-arkiston perustaminen, Reijo Heikkinen: Arkistossa ahertamassa - muistikuvia arkistoista ja arkistomatkoilta, Esko Kokkonen: Pohjoisen radioarkistoa pelastamassa, Reija Satokangas: "Taabelit" ja tutkimukset - väestökirjanpidon lähteistön käytön ongelmallisuus, Seppo Ervasti: Kuolajärven ero Kemijärvestä, Ritva Kylli: Pitäjänräätälin poika Anders Andelin opettajana Pohjois-Suomessa, Seppo Lohi: Avaintenvalta lestadiolaisessa liikkeessä, Hannu Mustakallio: Oulun hiippakunnan johto ja oikeistoradikalismi 1929 - 1939, Jouko Vahtola: "Ahas-Tuinanen" - tarinaa ja totta Rosvo-Perttusesta, Turo Manninen: Komissari Lev Kamenev - Oulun lääninvankilan kuuluisin asukas, Matti Enbuske: Aini Kauppinen - 16-vuotias punakaartilaisyttö Rovaniemeltä, Hannu Heinänen: Vienalaista maakauppaa Pohjois-Suomessa autonomian ajan lopulla, Matti Lackman: "Kauppa se on joka kannattaa" - kauppaliike Ensio & Lagerbohmin toiminnasta Kusamon ja Kantalahden suunnalla vuonna 1916, Tarja Nahkiaisoja: Inarin ja Utsjoen Lapin kalastustilat, perinteisen asumismuodon perilliset, J. Juhani Kortesalmi: Pohjois-Suomen ylimaiden suurperheet, Reijo Heikkinen: Sairaanhoidon vaiheita Kainuussa itsenäisyytemme alkuvuosiin asti, Risto Vilmusenaho: Vuoden 1878 asevelvollisuuslaki ja Siikajokilaakson Amerikan siirtolaisuus, Mauno Hiltunen: Luetun ymmärtämisen koetus - pohjoissuomalaisten ja saamelaisten alkoholikulttuurista 1600-luvun tietojen valossa
Raahe 2002, Raahen Kirjapaino Oy, toimittaja Harri Turunen, 288 sivua.
ISBN: 951-96461-2-4 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 10 euroa
Scripta 
Historica 28 SCRIPTA HISTORICA 28
Johannes Snellmann: "De Urbe Uloa - Oulun kaupungista" Väitöskirja

Oulu-seura ry:n ja Oulun Historiaseura ry:n yhteistyönä ilmestyi ja julkaistiin elokuun alussa vuonna 2000 Valtakunnallisilla Kotiseutupäivillä uusintapainoksena tämä historiallinen väitöskirja. Oululainen Johannes Snellmann puolusti vuonna 1737 Turussa kaksiosaista väitöskirjaansa “De Urbe Uloa” (Oulun kaupungista). Se on eräs vanhimmista paikallishistoriaa käsittelevistä teoksista koko maassa ja ensimmäinen tieteellinen tutkimus Oulun kaupungista. Tutkimus kertoo elävästi Oulun tuon ajan historiasta, asukkaista, kouluista, taloudesta ja kaupasta, rakennuksista ja asumisesta sekä luonnonoloista.
Teoksen alkusanat on kirjoittanut Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Risto Vuoria ja teoksen aikaansa liittävän esipuheen professori Jouko Vahtola. Teokseen sisältyy alkuperäinen latinankielinen väitöskirja faksimile -painoksena sekä uusi suomennos tekstistä, jonka on laatinut FL Sari A. Kivistö Helsingin yliopistosta. Ruotsinkieliset osat suomeksi on kääntänyt professori Arto Kirri ja englanninkielisen lyhennelmän on kirjoittanut Malcolm Hicks.
Jyväskylä 2000, Gummerus Kirjapaino Oy, toimittaja Harri Turunen, 218 sivua.
ISBN: 951-96461-2-4 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 25 euroa

Sivun alkuun
Scripta 
Historica XXVII SCRIPTA HISTORICA XXVII
"Rohkea, reima ja horjumaton - Samuli Onnelalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja"

Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Archaeologia: Eero Jarva: Aleksanteri Suuri oli pieni - entä Filippos II, Aulis Forss: Raahen Kettukankaan palokivikummut vuoden 1996 tutkimusten valossa, Archivalia: Kaisu Sarkkinen: Itsenäisyyden ajan asutustoimintaan liittyvät arkistot Oulun maakunta-arkistossa, Vuokko Joki: Arkistojen luetteloinnista kuvailuun - kokemuksia Oulun maakunta-arkistossa, Bothnica: Pentti Virrankoski: Pohjois-Suomen kansallisen humanismin juuria, Matti Enbuske: Nimismies Johan Mathlien ja Kemin suuri inkvisitio 1707, Matti Salo: Meijeriliikkeen alkuvaiheet Oulun läänissä, Turo Manninen: Elintarvikepula ja Oulun voimellakka vuonna 1917, Hanna Snellman: Kemijärven vaakuna - Paavo Halosen sääriluusta uhripetäjään, Jouko Vahtola: Paasilinna-Etto-Kortesalmi...- Kaltion linja ja päätoimittajakysymys 1960-luvulla, Cainuensia: Hannu Heinänen: Laukkukauppaa Kainuun rajaseutukunnissa 1880-1918, Reijo Heikkinen: Kestikievarilaitos Kainuussa, Lauri Kiviniemi: Kylmiltäänurheilija Kekkonen - Kainuun urheilukenttien kuningasjätkä, Lapponica: Mauno Hiltunen: Sodankyläläinen Enontekiöllä. Herra Vuolevin matkassa Sodankylästä Upsalan kautta Enontekiölle ja vähän muuallekin, Tarja Nahkiaisoja: Inarin Lapin väestö- ja asutushistorian piirteitä, Antero Tervonen: Rautatie Sodankylästä Jyykeään, Silvestria: Anne Ruuttula-Vasari: Kruununmetsissä Sodankylässä, Matti Lackman: Simon hoitoalueen metsänvartijat 1860-1905, Sakari Virtanen: Metsän merkitys Kainuulle, Ecclesiastica: Reija Satokangas: Kirkkoherra Johan Fredrik Thauvón (1828-1918) - monitahoinen kirkonmies, Hannu Mustakallio: Tukkityöläiset ja kirkko 1910-luvun lopulle saakka, Jouko Talonen: Kansainvälistä lestadiolaisuuden tutkimusta, Miscellanea: Erkki Urpilainen: Maailman luomisesta kivikauteen – varhaishistorian ajoitus suomalaisessa historiankirjoituksessa, Jouni Alavuotunki: “...eikä mikään ihottuma ole tarttuvampi kuin kirjoituskutina...” J. V. Snellmanin Ruotsinmatka 1837, Jouni Suistola: The Berlin Congress of 1878 in the Light of Psychopolitical Theory, Juhani Kostet: Kartografiset lähteet kulttuuriympäristön tutkimuksessa, Olavi K. Fält: Iso-Britannia ja Japanin rooli Euroopan sotanäyttämöllä ensimmäisen maailmansodan aikana, Marianne Junila: Deutscher Soldatenfriedhof - Pohjois-Suomen sanomalehdet saksalaisen sotilashautausmaan puolesta ja vastaan
Jyväskylä 1998, Gummerus Kirjapaino Oy, toimittaja Antero Tervonen, 415 sivua.
ISBN 951-96266-6-2, ISSN 0358-710-X
SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa
Scripta 
Historica 26 SCRIPTA HISTORICA 26
"Erkki Haukipuro - Maamiehestä Maaherraksi"

Takasivun esittely:”Merijärvinen Erkki Haukipuro (s.1921) kiinnostui yhteiskunnallisista asioista jo koulupoikana. Ikätovereidensa tavoin hän joutui osallistumaan useiden vuosien ajan sotatapahtumiin. Rauhan koitettua edessä oli paluu kotitilan isännäksi. Tilanhoidon ohessa Haukipuro opiskeli vuoden Alkio-opistossa ja sai vähitellen hoitaakseen erilaisia kunnallisia, järjestöllisiä ja osuustoiminnallisia luottamustoimia. Onnistuminen näissä tehtävissä kasvatti laajaa luottamusta, ja Erkki Haukipuro valittiinkin eduskuntaan ensi yrittämällä vuoden 1966 vaaleissa. Seuraavan vuosikymmenen alussa hän nousi Keskustapuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ja syksyllä 1972 Kalevi Sorsan johtaman hallituksen maatalousministeriksi. Vuotta myöhemmin Haukipuro otti vastaan Oulun läänin maaherran tehtävän. Maamiehestä oli tullut maaherra. Hän toimi maaherrana yli 12 vuotta eli eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 1986. Monissa valtakunnallisissa toimissaan Erkki Haukipuro on aina ollut pohjoisen ihmisen puolestapuhuja, samalla kun kaikkia hänen toimiaan on leimannut rehellisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.”
Kustantaja: Maaherra Erkki Haukipuron elämäkertatoimikunta.
Jyväskylä 1998, Gummerus Kirjapaino Oy, toimittaja Harri Turunen, 192 sivua.
ISBN: 952-91-0325-5. ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa
Scripta 
Historica 25 SCRIPTA HISTORICA 25
Hanna Snellman:
"Tukkilaisen tulo ja lähtö - Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä ja uittotyöstä" Väitöskirja

Kirjan takasivun esittelyssä todetaan: “Hanna Snellmanin tutkimus “Tukkilaisen tulo ja lähtö” on ainutkertainen esitys Kemijoen metsä- ja uittotöistä. Metsätöitä ja uittoa tarkastellaan höyrysahojen myötä intensiivistyneestä alkuvaiheesta 1800-luvun loppupuolelta aina uiton muutaman vuoden takaiseen päättymiseen asti.
Tekijä kohdistaa huomionsa erityisesti uitto- ja metsätöitä tekeviin ihmisiin, joita Kemijoen metsäteollisuuden raaka-aineen kuljetus on elättänyt ja jossakin määrin myös niihin, joiden kohtaloihin toiminta on vaikuttanut.
“Tukkilaisen tulo ja lähtö” kuvaa savotan töitä, tiloja, työntekijöitä, arjen ja luppoajan rytmiä sekä savottatöiden loppumisen merkitystä. Kirjassa selvitetään mm. se, mitä oli savotan arki miten siinä toimittiin ja menestyttiin, sekä miten kausityön tekijät viettivät sen ajan, jolloin eivät olleet töissä, missä ja miten elivät ja mistä saivat elantonsa. Myös ammatin arvostuksen muuttuminen tuodaan esille. Metsä- ja uittokulttuuria ja sen parissa leipänsä hankkivia ihmisiä alettiin ajan myötä hyväksyä, arvostaa, jopa ihannoida. Lopuksi näkökulma siirtyy vielä nykykulttuuriin kuuluvaan matkailuun ja tukkilaisuuden asemaan sen elementtinä.
Laaja lähdeaineisto käsittää tekijän omat kenttätyöt ja niiden rinnalla vertailuaineistona käytettävissä olevan muistitietomateriaalin. Perinneaineisto on mittava. Kirjaa täydentää runsas kuva-aineisto, josta suurin osa on ennen julkaisemattomia.”
Jyväskylä 1996, Gummerus Kirjapaino Oy, 333 sivua.
ISBN: 951-749-272-3 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: PAINETTUNA LOPPUUNMYYTY
Teos löytyy kuitenkin digitaalisena Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta HELDA:sta
LINKKI:Tukkilaisen tulo ja lähtö

Sivun alkuun
Scripta 
Historica 24 SCRIPTA HISTORICA 24
Esko Kokkonen:
"Hyödyksi ja huviksi pohjoissuomalaisille - Pohjois-Suomen radiotoiminnan vaiheita vuosina 1915-1995 "

Kirjan takasivun esittelyssä todetaan:“Oulun ensimmäinen radiokuuntelija Olli Snellman kuuli syksyllä 1922 omatekoisella vastaanottimellaan englantilaisen aseman, joka lähetti pianonsoittoa. Monet vieraatkin tulivat Snellmanin kotiin ihmettelemään uutta keksintöä, mutta eräät heistä epäilivät huijausta: he väittivät vain gramofonin soivan seinän takana.
Yhdeksän vuotta myöhemmin sai toimiluvan oululainen Vilmin radio, tuolloin maan ainoa yksityinen radioasema. Samana vuonna Yleisradio aloitti Oulussa koelähetyksensä.
Kokenut radiotoimittaja Esko Kokkonen on selvittänyt Pohjois-Suomen radio- ja myös televisiotoiminnan vaiheet. Hänen eloisa kuvauksensa kattaa niin tekniikan kuin ohjelmatoiminnan ja ohjelmiin liittyneet poliittiset ja kulttuurilliset ristiriidat. Tavallaan Kokkonen peilaa koko Pohjois-Suomen kehitystä radion ja tv:n kautta.”
Teoksessa on paljon ennen julkaisematonta kuva-aineistoa, joka täydentää mainiosti kirjan tekstiä. Teoksen ottamista Oulun historiaseuran sarjaan ovat suositelleet professorit Pertti Hemánus ja Juhani Oksman.
Oulu 1996, kirjapaino Oy Kaleva, 256 sivua.
ISBN: 951-749-252-9 ISSN: 0358-710X
SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica 23 SCRIPTA HISTORICA 23
"Pulamiehiä ja pitäjänkirjoja - Oulaisten seminaariteos "

Vuonna 1994 vietettiin Suomessa Kansallisen kulttuurin juhlavuotta, johon liittyen eri puolilla maata järjestettiin runsaasti valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia juhlia ja tapahtumia. Oulaisissa 14.-15.10.1994 pidetyn valtakunnallisen paikallishistoriaa käsittelevän "Paikallishistoria - kotiseututyö" -seminaari oli yksi näistä tapahtumista. Seminaarin julkaisu sisältää 10 pidettyä alustusta, joiden sisällöt ovat:
dosentti Anneli Mäkelä: Paikallishistoriallinen tutkimus tänään, peruskoulunopettaja Martti Härkönen: Kohtaavatko pitäjänhistoria ja lukija ?, peruskoulunopettaja Raimo Kemi: Mitä lukija odottaa ?, kirjastotoimenjohtaja Marja Peltoketo: Pitäjänhistoria ja kirjasto, apulaisprofessori Ulla Heino: Kirjoittajan asema - palkkarenki vai yrittäjä ?, lehtori Reijo Heikkinen:Kotiseututunne ja kotiseutuopetus, FT Hannes Walter: “Kielletyt vuodet” Viron historiassa, dosentti, FT Matti Lackman: Pohjoisen protesti 1930-luvulla, professori Toivo Nygård: Ns. huono-osaisten tutkimisesta, maisteri Hannu Heinänen: Rajaseutupitäjien erityispiirteitä 1920- ja 1930-luvulla
Yhteistyössä Suomen Kotiseutuliitto, Oulun Historiaseura, Oulaisten Kotiseutuyhdistys
Raahe 1996, Raahen Kirjatyö Oy, toimittaja Harri Turunen, 95 sivua.
ISBN 952-90-7506-5 ISSN: 0358-710-X
SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa
Scripta Historica XXII SCRIPTA HISTORICA XXII
"Asein, aattein ja opein - Oulun Historiaseuran 60-vuotisjuhlajulkaisu"

Teoksen "Lukijalle" -osiossa mainitaan: "Oulun Historiaseuran 60-vuotisjuhlajulkaisu on yksi osoitus seuran aktiivisesta harrastuksesta ja kiinnostuksesta yleistä historiaa, Suomen historiaa ja varsinkin Pohjois-Suomen historiaa kohtaan. Kirjan sisällysluetteloa katseltaessa voi aavistaa, että seuraan kuuluu lähitieteiden ja monien muidenkin tieteenalojen aktiivisia tutkijoita. Monet kirjoittajista ovat jo rutinoituneita asiantuntijoita. Oulussa 18. tammikuuta 1996, Oulun Historiaseuran hallitus".

Artikkeliteos sisältää seuraavat artikkelit: Jouko Aho: Nivelkärsäisten ystävä eläinsielujen parissa, Reijo Heikkinen: Korpeen karkotettu, Hannu Heinänen: Läskikapina - sissitoimintaa rajaseudulla, Kauko Hiltunen: Laanilan virkatalo vuosisatojen saatossa, Vuokko Joki: Moniuksen Liisu - Sara Wacklinin kertomus asiakirjojen valossa, Mauno Jokipii: Mannerheimin rooli 1939-1944, Jouko Jokisalo: Rotuantisemitismi, Hitler, NSDAP ja juutalaisvainot 1933-1939, Arto Kirri: Robert Wilhelm Lagerborg som brevskrivare, Pasi Kovalainen: Ynninkulman historia, Matti Lackman: Jääkäreiden suhde baltteihin ja Baltiaan, Jari Okkonen: Iin Ulkokrunnin kivikompassi. Anne Ruuttula-Vasari: Sahateollisuuden kontrollin päättyminen 1861 - liberalismin vai kruununmetsistä saatavien tulojen tähden, Jouko Talonen: Hus lestadiolaisuudessa, Metropoliitta Tiihon (Veikko Tajakka): Jumalallisen logoksen vapaudenaktista kosmoksessa Nikolai Berdjajevin ajattelun mukaan
Jyväskylä 1996, Gummerus Kirjapaino Oy, toimittaja Hannu Heinänen, 236 sivua.
ISBN: 951-96266-5-4 ISSN: 0358-710-X
SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa

Sivun alkuun
Scripta Historica XXI SCRIPTA HISTORICA XXI
"Antiikin asialla - Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja"

Artikkeliteos, jossa artikkelit: Paavo Castrén: Sexagenarios de ponte; ratkaisu ikärekenneongelmaan?, Janne Ikäheimo: Katto kateissa, pohja täynnä aukkoja - Rooman keisariajan tiilenvalmistus tuotantovälineen perpekstiivistä, Eero Jarva: Penelopen petos. Katsaus loimipainollisten kangaspuiden kudontatekniikkaan., Jukka Korpela: An explanatio Christiana of the Roman god-emperor, Juha Manninen: Praksiksesta poiesikseen: A.F.Soldan eli “työn filosofian” alkuja Suomessa, Teivas Oksala: Kuoliko Horatius todella 2000 vuotta sitten ?, Samuli Onnela: Antiikin kulttuuri Oulun lyseossa ja sen toverikunnan keskusteluissa 1900-luvun vaihteessa., Niila Outakoski: Sua quisque expertus refert., Erkki Palmén: Ut pictura poesis., Tuomo Pekkanen: Horatius Antiikin ja keskiajan kirjallisuudessa., Kaj Sandberg: Fabius Pictor ja Rooman hämärä menneisyys., Liisa Savunen: Eumachian rakennus Pompeijissa., Päivi Setälä: Miksi naiskatse antiikkiin on tärkeä?, Timo Sironen: Keski-Italian, erityisesti Samniumin, kaupungistuminen antiikin aikana., Heikki Solin: Rooman juutalaisyhteisö antiikin aikana, Jyri Vaahtera: Roomalainen valtataistelu., Kari Väyrynen: Die dialektische Rechtmäßigkeit der Naturordnung und der Mensch; Die Politisierung der Gegensatzlehre bei Heraklit., Simo Örmä: Mitä kykloopit joivat? - Viinin esihistoria Italiassa.
Oulu 1994, Oulun yliopiston monistus- ja kuvakeskus, toimittaja Janne Ikäheimo, 239 sivua.
ISBN: 951-96266-3-8 ISSN: 0358-710X
SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica XX SCRIPTA HISTORICA XX
Matti Lackman:
"Jahvetti Moilanen - läskikapinan johtaja"

Teoksen takakannen tekstejä:” Moskovan ja Petroskoin arkistot avautuneet ! Jahvetti Moilasen ja läskikapinan arvoitus ratkennut ! SKP varasi vuoden 1921 budjettiin määrärahan Pohjois-Suomen tukkityömailla aloitettavaa kapinaa varten! Itä-Karjalassa alkaneen “bandiittikapinan” vuoksi suunnitelmat muuttuivat. Pohjois-Suomeen suunnattiinkin sissiretki, jolla oli tarkoitus aiheuttaa häiriöitä vastustajan selustassa, sillä uskottiin, että Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä puhkeaa sota minä hetkenä hyvänsä! Jahvetti Moilasen (Juuso Materon) SKP:n KK:lle laatima 17 folioliuskaa laaja raportti liitteenä. Jahvetti Moilasen kujanjuoksu tapahtui Stalinin vainovuosina. Hänet tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin vuonna 1938.”
Kirjan kirjoittaja on Simossa vuonna 1948 syntynyt, vuonna 1985 filosofian tohtoriksi väitellyt, dosentti ja Oulu-opiston rehtori Matti Lackman.
Oulu 1993, Osakeyhtiö Liitto, 157 sivua.
ISBN: 951-96266-2-X ISSN: 0358-710X

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica XIX SCRIPTA HISTORICA XIX
Pertti Huttunen:
"Työ, tekniikka, historian muutos"

Artikkeliteos, jossa dosentti Pertti Huttusen artikkelit:
- Alkuselitykset, jotka koskevat tämän kirjan julkaisemisen motiiveja, työn historiallista merkitystä ja neuvostotalouden romahdusta
- Humanismi - tekniikka - tietokone (1968)
- Tietokoneet 1980-luvulla (1990)
- Antiikin orjatalous (1969)
- Työt on tehtävä vaikka väkisin (1990)
- Pohjois-Suomen tuotantorakenne 1860-1970 (1977)
- Kosken voimasta höyryn voimaan (1982)
- Teollisen kapitalismin historialliset juuret (1986)
- Tekniikka ja traditio (1987)
- Tekniikka ja kulttuuri (1989)
- Ihmisen mahdollisuudet materian maailmassa (1989)
Oulu 1992, Oulun yliopiston monistus- ja kuvakeskus, toimittaja Anne Ruuttula-Vasari, 204 sivua.
ISBN: 951-96266-1-1 ISSN: 0358-710X
SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa

Sivun alkuun
Scripta Historica XVIII SCRIPTA HISTORICA XVIII
Elise Lujala:
"Kiikkusaarelta koko kaupunkiin. 90 vuotta lastentarhatyön alkamisesta Oulussa."

Kirjan takasivun esittely: “Syksyllä 1991 tuli kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun neiti Hanna Åström aloitti Oulun kansanlastentarhan toiminnan Ainolan alueella sijainneessa Porttimökissä. Oulu-seuran aloitteesta vietettyjen 90-vuotisjuhlien tunnuksena on käytetty lähtökohtaisesti taiteilija Elina Asunnan 50 vuotta sitten suunnittelemaa Ainola-merkkiä. Kansikuva on mukaeltu juhlavuoden julisteesta, jonka lopullisen asun on suunnitellut tiedotustoimittaja Irene Oukka. Kannessa on kuvattuna Hanna Frankenhaeuser (s. Åström) sekä kirje, jossa hän toteaa lastentarhan perustamisen ja jossa hän vuonna 1913 tarjoaa lastentarhaa lahjaksi Oulun kaupungille. Taustalla on kuva hänen Kiikkusaareen rakennuttamastaan, talvisodan pommituksissa tuhoutuneesta Laskuniemen lastentarhasta.”
Jyväskylä 1992, Gummerus Kirjapaino Oy, 99 sivua.
Yhteistyössä Oulu-seura ry:n kanssa.
ISBN: 951-96461-0-8 ISSN: 0358-710X.
SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica XVII SCRIPTA HISTORICA XVII
Nilla Outakoski:
"Lars Levi Laestadiuksen saarnojen maahiskuva verrattuna Kaaresuvannon nomadien maahiskäsityksiin with english summary." Väitöskirja

Esipuhessaan Nilla Outakoski toteaa:" Lars Levi Laestadiuksen toiminta, ajattelu ja julistus on kiehtonut tutkijoita kautta vuosikymmenten. Häntä on tutkittu aate- ja kirkkohistorian näkökulmista samoin kuin herätysliikkeen lähtökohdista. Sen sijaan on sivuutettu se, että Laestadius, Ranskan kunnialegioonan ritari ja merkittävä tiedemies, oli ilmeisen saamelaisten tavoin ajatteleva ihminen. - - - Laestadiuksen ja saamelaisten suhteen polttopisteeksi on tässä tutkimuksessa valittu maahinen, josta saamelaiseen tapaan käytän persoonapuhuttelua hän. Maahisethan ovat ihmisiä niille saamelaisille, jotka heihin uskovat, tosin toisenlaisia kuin tavalliset ihmiset. Laestadiuksen saarnoissa maahinen on aina "hän". On mahdollista, että kielenkäyttöön on vaikuttanut Laestadiuksen heikko suomen kielen taito, mutta myös käsitys pahojen henkien ihmisen kaltaisuudesta periferia-alueen pappissuvun samoin kuin kirkollisten ihmisten ajatusmaailmassa. - - -"
Oulu Linnanmaa 1991, OYY Monistuskeskus, 99 sivua.
ISBN: 951-92266-0-3 ISSN: 0358-710-X.

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica XVI SCRIPTA HISTORICA XVI
Matti Lackman:
"Kommunistien salainen toiminta Tornionlaaksossa 1918 - 1939."

Kirjan takasivun esittely: “Tornionlaakson väestöllä rajan molemmin puolin on pitkät perinteet kanssakäymisessä. Suomen vaikeina aikoina 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alun vuosina monet Venäjän epäsuosioon joutuneet suomalaiset aktivistit pääsivät turvaan Ruotsin puolelle. Myös jääkäreiden etappitiet kulkivat usein juuri Tornionlaakson kautta. Mielenkiintoinen piirre rajaseudun kansan asenteissa oli se, että monet olivat valmiita auttamaan sekä kansallisella pohjalla toimivia aktivisteja ja jääkäreitä että Venäjän vallankumouksellisia. Tsaarin Venäjä oli vihollinen, joka yhdisti. Lisäksi valkoinen ja punainen aktivismi eivät olleet tuolloin vielä niin kaukana toisistaan. Filosofian tohtori Matti Lackman on tehnyt kokonaiskartoituksen Tornionlaakson kommunistien salaisesta toiminnasta vuosien 1918-1939 aikana.”
Oulu 1991, Kirjapaino Oy Kaleva, 133 sivua.
ISBN: 951-749-146-8 ISSN: 0358-710X.

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY

Sivun alkuun
Scripta Historica XV SCRIPTA HISTORICA XV
Sara Wacklin:
"Sata muistelmaa Pohjanmaalta"

Tekstiä Aimo Halilan alkuteksteistä:”Sara Wacklin ja hänen pohjalaismuistelmansa. Oloissamme, joissa historiallisia lähteitä, esimerkiksi kirjekokoelmia, on aikojen kuluessa paljon tuhoutunut, on vain harvoja sellaisia muistelmia kuin Sara Wacklinin Hundrade minnen från Österbotten (1844-45). Wacklin kuvaa sanonnaltaan tuoreessa teoksessaan Pohjois-Pohjanmaahan, etenkin Ouluun, liittyviä häntä kiinnostaneita tapahtumia ja henkilöitä. Kuvausten ajankohta on 1700-luvun loppu ja seuraavan vuosisadan alku. - - - Sara Wacklin on kirjailijana kuitenkin ennen muuta oma itsensä. Hänen tuore ja vilkas kertomatapansa on jäljittelemätöntä. Hänen teoksessaan ei esitetä vain historiallisesti ja kansatieteellisesti kiintoisia, sanonnaltaan tuoreita ja havainnollisia yksityiskohtia, vaan siinä kuvastuu myös menneen ajan ajattelutapa, oululaisuus. Tähän pohjautuu tämän etenkin kustavilaisuutta kuvaavan teoksen suuri kulttuurihistoriallinen arvo.---”
Lisäpainos vuonna 1989 ilmestyneestä uusintapainoksesta, jonka toimittaja Anne Ruuttula-Vasari, kieleen liittyvät kommentit laatinut Arto Kirri. Kovakantinen teos.
5. painos Vihanti 2015, Rannikon Laatupaino Oy, 349 sivua.
ISBN: 951-95713-9-6 ISSN: 0358-710X.

SAATAVUUS: Myyntihinta 25 euroa
Scripta Historica XIV SCRIPTA HISTORICA XIV
Heikki Rytkölä:
"Ristit tievarsilla. Kainuun ortodoksien vaiheita with an English Summary"

Kirjan takasivun esittely: “Kainuusta ja karjalaisesta kulttuurista puhuminen samassa yhteydessä voi monesta tuntua yllättävältä, mutta maakunnan nykyisellä vienankarjalaisella kulttuuriperinnöllä on jo vuosisataiset vaiheet, joita ovat olleet todistamassa monet tiedemiehet, taiteilijat ja kirjalijat D. E. D. Europaeuksesta alkaen. Hietajärven, Kuivajärven ja Rimmin kylät ovat palanneet yleiseen tietoisuuteen Murhijärven erämaan ja koko vienankarjalaisen kulttuurin tulevaisuudesta käydyssä keskustelussa. Kainuun itärajalla sijaitsevien kylien arvosta kertoo paljon johtavien Kalevalan, kansanrunouden ja Karjalan tutkijoiden osallistuminen mielenosoitukseen näiden kylien puolesta. Kainuun noin kahdesta tuhannesta ortodoksikarjalaisesta on valtaosa Laatokan Karjalan Suojärveltä. Heidän evakkomatkansa pysähtyi maakunnan eteläisiin kuntiin ja lähinnä heitä varten perustettiin vuonna 1950 Kajaanin ortodoksinen seurakunta. Heille myös rakennettiin kirkot, tsasounat, pappila ja hautausmaat. Heidän omaperäinen vienalaisuudesta poikkeava kulttuurinsa on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle.”
Oulu 1988, Kirjapaino Osakeyhtö Kaleva, 147 sivua.
ISBN: 951-749-098-4 ISSN: 0358-710 X.

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica XIII SCRIPTA HISTORICA XIII
Ilkka Mäntylä:
"Kruunu ja alamaisten nälkä. 1690-luvun katovuosien verotulojen vähennys Pohjanmaalla ja esivallan vastatoimenpiteet."

SUMMARY: The Crown and the Hunger of its Subjects

Tutkimuksessa kerrotaan “suurista kuolonvuosista”, jolloin on arvioitu 130 000 - 150 000 ihmisen menehtyneen, suurimman osan vuoden 1697 keväällä. Onnettomuuden valtavuus herätti jo omana aikanaan oppineiden mielenkiinnon. Turun tuomiokapitulin käskystä laadittiin seurakunnittain erityisiä luetteloita menehtyneistä.

Tällä väestökatastrofilla on katsottu olleen mitä tärkeimpiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, mm. maan mittava autioituminen. Autiotilojen asuttajat saatiin säästyneestä tilattomasta väestöstä ja tämä aiheutti maaseudulla valtavan säätykierron, tuhannet tilattomat nousivat tilallisiksi. Mäntylä tutkii teoksessaan mielenkiintoisesti kruunun avustustoimia, autioitumista, tilanteen jälkihoitoa ja nälänhädän aiheuttamia sosiaalisia seurauksia.
Kuusamo 1988, Koillissanomien kirjapaino, 120 sivua.
ISBN: 951-95713-8-8 ISSN: 0358-710X

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY

Sivun alkuun
Scripta Historica XII SCRIPTA HISTORICA XII
Jukka Juntunen:
"Nuorten Ystävät 1907 - 1987. Lastenhuolto- ja erityishuoltotyötä 80 vuotta"

Teoksen esipuheessa Nuorten Ystävät ry:n johtokunta toteaa:"- - - Nyt käsillä oleva Nuorten Ystävät -yhdistyksen 80-vuotishistoria on merkittävä analyysi vapaaehtoisen työn asemasta lasten ja nuorten huollossa vuosisadan alusta nykypäivään. Historia osoittaa kiintoisia esimerkkejä siitä, kuinka vankkaan arvoperustaan nojaava työ voi murtaa vaikeitakin esteitä ja on valmis tarvittaessa ripeään uudistumiseen. - - - Nyt julkisuuteen saatettu 80-vuotishistoria on kunnianosoitus kaikille niille rakentajille, jotka ovat yhdistyksen toiminnan käynnistäneet ja vieneet sitä läpi vuosikymmenten. Julkaisu on myös tarkoitettu kaikille meille nyt ja tulevaisuudessa työtä tekeville, jotta sen kautta voisimme avartaa ja syventää ymmärrystämme yli sukupolvien jatkuneista ilmiöistä syineen ja seuraamuksineen.

Oulu 1988, Painotupa ky, 309 sivua.
ISBN: 951-95713-7-X ISSN: 0358-710 X
Yhteistyössä Nuorten Ystävät ry:n, Oulu kanssa
Nuorten Ystävät (sidottu) ISBN: 951-95911-8-4, (nidottu) ISBN: 951-95911-9-2

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica XI SCRIPTA HISTORICA XI
Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Ensimmäinen osa
Pertti Huttunen: The Economy and Economic Relations of The City of Rome During The Principate, Martti Eirola: Etelä-Afrikan pyrkimykset Kansainliiton mandaattijärjestelmää luotaessa, Pentti Virrankoski: Potaska suomalaisen talonpojan teollisuuden tuotteena, Pertti Vuento: Tornion komppanian ruotusotamiehistä ja ruotuveljistä jakolaitoksen aikana, Ilkka Nummela: Tuloerot Oulussa 1800-luvulla, Riitta Mäkelä: Oskar Nylander, eräs taiteilijakohtalo 1840-luvulta, Reijo Heikkinen: Eino Leino ja Oulujärvi, Matti Lackman: Heikki Repo - punainen jääkäri, Timo Vihavainen: Miekkalähetyksen iskujoukko vai poliittisia pakolaisia ? Suomalaiset “internationalistit” Neuvosto-Karjalassa vuosina 1918-1940, Esko Keränen: Oulun porvarillisten sanomalehtien väliset kiistat 1920- ja 1930-luvulla
Toinen osa
Väinö Louekari: Sun Tzun käsitys sodan olemuksesta ja strategiasta verrattuna eräiden modernin sodankäynnin teoreetikkojen käsityksiin, Jouni Alavuotunki: Martin Bucer and The Early Theory of Resistance, Martin Kusch: Onko semantiikka saavuttamaton ? Husserlin, Heideggerin ja Gadamerin käsityksiä kielestä ja merkityksestä
Jyväskylä 1988, Gummerus Oy kirjapaino, toimittaja Lauri Kiviniemi, 336 sivua.
ISBN: 951-95713-6-1 ISSN: 0358-710-X
SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa
Scripta Historica X SCRIPTA HISTORICA X
Matti Lackman:
"Taistelu talonpojasta. Suomen Kommunistisen Puolueen suhde talonpoikaiskysymykseen ja talonpoikaisliikkeisiin 1918-1939 with an English Summary." Väitöskirja

Kirjan takasivun esittely: “Kommunistisen liikkeen historian tuntija on kirjoittanut perusteelliseen lähdeaineistoon pohjautuvan teoksen Suomen Kommunistisen Puolueen suhteista talonpoikiin. Kansainvälisen kommunistisen liikkeen tapaan SKP oli maailmansotien välisenä aikana kiinnostunut talonpoikaiskysymyksestä ja yritti organisoida tyytymättömien pienviljelijöiden protestiliikkeitä. Kommunistijohtajat korostivat, ettei vallankumous onnistuisi ilman maaseutuliittolaisia, kuten Lenin opetti ja Kommunistinen Internationaali julisti vuoden 1920 talonpoikaisohjelmassaan. Kommunisteilla oli vaikutusta muutamiin protestiliikkeisiin. Tutkimuksesta käy selville SKP:n vaikutus Karjalan talonpoikien liikkeeseen, Pohjanmaan katoliikkeeseen ja Muhoksen pulaliikkeeseen. Siinä selvitetään, miten kommunistit suhtautuivat Mäntsälän kapinaan ja Nivalan pulakapinaan ja miten he yllyttivät talonpoikia yhä laajempiin liikehtimisiin.”
Oulu 1985, Kirjapaino Oy Kaleva, 466 sivua.
ISBN: 951-749-019-4 ISSN: 0358-710x
SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY

Sivun alkuun
Scripta Historica IX SCRIPTA HISTORICA IX
Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Pertti Huttunen: Rooman keisarikunnan kriisi 200-luvulla
Mauno Hiltunen: Runsauden periaatteesta Augustinuksella
Joensuun piispa Tiihon (Veikko Tajakka): Bysantin historiankirjoituksen näköaloja
Heikki Rytkölä: Korpilammen rajakivi v. 1596
Antero Heikkinen: Kajanin läänistä Kainuun maakunnaksi
Pekka Toivanen: Fredrik Henrik Chapmanin Pohjanmaan matka 1758-59
Juha Manninen: J. V. Snellmanin tie Tubingeniin ja teokseen Persoonallisuuden aatteen spekulatiivisesta kehittelystä
Reijo Heikkinen: Missä Lönnrot asui Kajaanin vuosinaan eli missä Kalevala syntyi ?
Maria Suutala: Topeliuksen suhde luontoon
Seppo Rytkönen: Suomalaiset Namibian kulttuurisuhteissa
Pekka Raittila: Lestadiolaisuus ja Waldenström. Kolme kirjettä., Jouko Talonen: Esikoislestadiolaiset ja puoluepolitiikka vuosina 1900-1940
Matti Lackman: Mikä oli Karjalan Kansan Mahti ?
Turo Manninen: Juho Kusti Paasikiven linjanvetoja heinäkuussa 1918
Esko Keränen: Sanomalehden sanoma
Jukka Juntunen: Neuvostoliitto ja Saksa Kainuun Sanomissa 1936-1939
Mauno Jokipii: Suomen hallinnollinen radikaali keskittämissuunnitelma keväällä 1941
Keuruu 1985, Kirjapaino Keurusprint Oy, toimittaja Jouni Alavuotunki, 275 sivua.
ISBN: 951-95713-3-7 ISSN: 0358-710X
SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica VIII SCRIPTA HISTORICA VIII
Artikkeliteos, jossa artikkelit: Samuli Onnela: Oulun historiaseura 1933-1983, Jorma Keränen: Kainuun verotus 1600-luvun alkupuolella, Seppo Ervasti: Metsäkaupat ja tukkityöt Kuusamossa vuosisadan vaiheessa, Seppo Rytkönen: Suomi ja Pohjois-Karjala kehitystutkimuksen valossa, Reijo Heikkinen: Kainuun liikenneolot rautatien tuloon asti, Osmo Jussila: Suomen ja Venäjän perustuslaillisten suhteet 1900-luvun alkuvuosina, Pentti Virrankoski: Johan Vilhelm Snellman pohjalaisena, Martti Kerkkonen: Limingan Krankat, Ilkka Nummela: Lapin sodan hävitysten arvo, Harri Turunen: Oulaisten reservikomppania 1883-1902, Erkki Markkanen: Oulun läänin asukkaiden varallisuussuhteista 1900-luvun alussa, Matti Lackman: Nuijasota kommunistien propagandassa ja symboliikassa maailmansotien välisenä aikana, Mauno Hiltunen: Maanluonnon kehityksestä Lapinmaassa 1600- ja 1700-luvuilla, Mauno Jokipii: Ilmatoimintaa Suomessa välittömästi ennen jatkosotaa, Ahti Saarela: Oulun yliopiston perustaminen, Pekka Raittila: Pohjois-Suomen hengellisestä ilmastosta 1900-luvulla, Pekka Toivanen: Suomalainen laivakauppa Tukholmaan vuosina 1765-1808, Aune Jääskinen: Ylösnousemus ikonitaiteessa
Oulu 1983, Oulun kirjateollisuus Oy, toimittaja Matti Lackman, 341 sivua.
ISBN: 951-95713-2-9 ISSN: 0358-710 X

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica VII SCRIPTA HISTORICA VII
Stig Roudasmaa:
"Oulun varuskunnan historia"

Saatesanoissa todetaan:" Marraskuussa 1881 astuivat ensimmäiset Oulun 4. Tarkk'ampujapataljoonan asevelvolliset armeijan riveihin Oulun uudessa varuskunnassa. Siitä lähtien Oulu on ollut varuskuntakaupunki, jonne ovat vuosikymmenien aikana tulleet varusmiespalvelustaan suorittamaan ikäluokkansa nuoret miehet eri puolelta Suomea, erityisesti Pohjois-Suomesta. Sadan vuoden aikana Oulusta on tullut maan keskeisimpiä varuskuntakaupunkeja. Varuskunta on näin ollut ja on edelleen elimellinen osa kaupunkia ja kaupunkikuvaa sekä näkyvä muoto pohjoissuomalaista maanpuolustustyötä. - - -Toimikunta päätti julkaista everstiluutnantti Stig Roudasmaan aikoinaan laatiman Oulun varuskunnan historian alkuperäisestä käsikirjoituksesta supistettuna laitoksena ja valitsi teoksen toimittajaksi FK Mauno Hiltusen. - - - Hankkeen toteutumiselle on ollut ensiarvoisen tärkeää, että evl Roudasmaa suostui tähän vaikesti toteutettavaan työhön varsin kireän aikataulun puitteissa. Ilman hänen auliuttaan ja suurta asiantuntemustaan Oulu ei olisi tässä vaiheessa saanut omaa varuskuntahistoriaansa.---"
Kemi 1981, Pohjolan Sanomat Oy, offsetpaino, toimittaja Mauno Hiltunen, 308 sivua.
ISBN: 951-95713-0-2 ISSN: 0358-710 X

SAATAVUUS: Myyntihinta 10 euroa

Sivun alkuun
Scripta Historica VI SCRIPTA HISTORICA VI
Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Ensimmäinen osa
Mauno Hiltunen: Vuoden 1695 Lapinveron uudistus, Kaisa Korpijaakko: Maanomistusoikeuden sisällöstä ja oikeussuojasta Lapinrajan pohjoispuolella, Samuli Onnela: Suomen Jäämeren kalastuspaikkakysymys autonomian aikana, Erkki Taskila: Valtion liiketoimintaa Petsamossa: Oy Petsamo Ab, Tapani Blomster: Muuttoliike Petsamoon vuosina 1921-1939, Mauno Jokipii: Englannin konsulaariedustajien poistaminen Pohjois-Suomesta 1941, Esko Keränen: Lappland-Kurier - Saksalaisten pohjoisin rintamalehti 1941-1944,
Toinen osa
Aulis Forss: Rautakautisia esinelöytöjä Siikajoen Ylipäästä, Heikki Ylikangas: Rautalammin kapina, Erkki Markkanen: Nuijakapinan alku Rautalammilla - Aika, paikka ja kapinoitsijat, Henrik Lilius: Kajaanin Raatihuoneentori - Torin synty ja rakennusvaiheet 1860-luvulle, Matti Kyllönen: Kalajoen markkinapaikan vaiheita vuosina 1865-1917, Reijo Heikkinen: Yleislakko Saksan työväenliikkeen ongelmana vuosisadan vaiheessa, Heikki Rantatupa: Pettua ja hätäleipää. Elintarvikepula Kajaanin kihlakunnassa ensimmäisen maailmansodan aikana., Toivo Nygård: Itä-Karjalasta 1918-1922 Suomeen tulleet pakolaiset, Matti Lackman: Punaisen Talonpoikaisinternationaalin synty vuonna 1923, Jouko Talonen: Vanhoillislestadiolaisuus ja kieltolaki vuosina 1931-1932
Tornio 1980, Tornion kirjapaino Ky, toimittaja Matti Lackman, 348 sivua.

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica V SCRIPTA HISTORICA V
Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Aimo Kehusmaa: Yli-Iin hirvenpääkahvainen liusketikari
U. V. Halonen (k.): Oikeushistorillinen katsaus saamelaisten asemaan Suomessa, (Esittelyn laatinut Samuli Onnela)
Vilho Mattson: Vuoden 1673 Lapinmaiden asutusplakaatti
Pekka Raittila: Lestadiolaislehdistön alkuvaihe
Antero Heikkinen: Urheilijat ja heidän yhteisönsä. - Haapaveden hiihtomenestyksen tausta Suomen hiihtourheilun alkuvaiheessa
Pertti Huttunen: Pohjois-Suomen luonnonoloista ja tuotantorakenteesta 1860 - 1970
Päiviö Tommila: Pohjois-Somen sanomalehdistön historia ja sen tutkiminen
Anna-Maija Ortamo-Kyötikki: Pohjois-Suomen sanomalehdistöä käsittelevä kirjallisuus ja tutkielmat
Reijo Heikkinen: Työtaistelut Pohjois-Suomessa vuosisadan vaihteessa
Seppo Ervasti: Posion pitäjän synty
Matti Kyllönen: Agraarikysymyksen yhteydestä sosialistiseen äänestyskäyttäytymiseen Pohjois-Suomessa 1900-1910
Mauno Jokipii: Lapin välirauhan ajan tierakennukset ja niiden suurpoliittinen tausta
Matti Lackman: "Maaseutuväen vaaliliitto" ja eduskuntavaalit vuonna 1958
Oulu 1977, Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva, toimittaja Matti Lackman, 289 sivua.
SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica IV SCRIPTA HISTORICA IV

Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Pertti Huttunen: Kreikkalaisen kulttuurin ja kreikan kielen säilyminen Etelä-Italiassa ja Sisiliassa
Kyösti Julku: Keskiaikainen tuomio Pellon rajoista
Pentti Koivunen: Oravaisen saaren kaivaukset kesällä 1973. Alustava raportti.
Mervi Hjelmroos: Kulttuurin vaikutuksesta Tornionjokilaakson kasvillisuuteen
Seppo Rytkönen: Der Weg der deutschen Arbeiterbewegung zu einem selbständigen Handeln und die ersten Arbeiterutopien
Samuli Onnela: Nälkä, agentit vai asevelvollisuus ? Oulun läänin virkamiehet ja Kuopion hiippakunnan papit Amerikan siirtolaisuuden arvioijina v. 1880-1892
Kalervo Hovi: “Oliko Venäjä vielä suurvalta ?” Läntisten ympärysvaltain viimeinen yritys tehostaa Venäjän väliaikaisen hallituksen sotaponnisteluja syksyllä 1917
Akseli Ollila: Neuvostoliiton korkeakoulujen oppilasvalintapolitiikka 1918-1940
Erkka Maula: The Origin of Mathematical Analysis
Oulu 1975, Kirjapaino Oy Kaleva, toimittaja Olavi K. Fält, 168 sivua.

SAATAVUUS: Myyntihinta 5 euroa

Sivun alkuun
Scripta Historica III SCRIPTA HISTORICA III

Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Kyösti Julku: Pohjois-Pohjanmaan hallinnollisista yhteyksistä 1300-luvulla
Seppo Rytkönen: Politiikan ja moraalin suhde Barthold Georg Niebuhrin historiankirjoituksessa
Pentti Alho: Pohjois-Pohjamaan metsien tila 1800-luvulla metsäammattimiesten kuvausten valossa
Samuli Onnela: Muurmannin rannan luterilaiset v. 1887 - 1888
Kalervo Hovi:Clemenceau valtiomiehenä
Heikki Tuominen: Oulun työväenliikkeen ajautuminen kansalaissotaan
Akseli Ollila: Neuvostoliiton taistelu väestönsä lukutaidottomuutta vastaan
Guntern Heidorn: Zu den geistigen Wurzeln des deutschen Fashismus

Oulu 1973, Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva, toimittaja Olavi K. Fält, 184 sivua.

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY


Scripta Historica II SCRIPTA HISTORICA II

Artikkeliteos, jossa artikkelit: Kyösti Julku: Pohjanmaan nimi
Toini Aunola: Oulun triviaalikoulu 1801 - 1822
Aira Kemiläinen: Napoleon Bonaparte ja ajan henki Ernst Moritz Arndtin taistelukirjoituksissa
Hertta Tirranen: Den sköna från Dahomey. En essä om ras- och slavmotiv i våra läröböcker i början av 1800-talet
Reino Kero: Siirtolaisuus Suomesta Amerikkaan vuosien 1849 - 1865 aikana
Ossi Hedman: Kemin sataman varhaisvuosia
Samuli Pentikäinen: Juhani Raattamaan saarnamatkat Koillis-Pohjanmaalle 1880 - 1884
Jorma Ahvenainen: The Question of German Information Services in the Far East before the First World War
J. Juhani Kortesalmi: Suomalaisten huuhtaviljely. Kansatieteellinen tutkimus.
Pekka Raittila: Lestadiolaisuuden vanhimmista kirjekokoelmista ja -julkaisuista
Jorma Tiainen: Historiantutkimus ja "yleinen mielipide"
Oulu 1969, PT-paino Oy, toimittaja Samuli Onnela, 413 sivua.

SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY
Scripta Historica I STUDIA HISTORICA, TOMUS I

Artikkeliteos, jossa artikkelit:
Jaakko Suolahti: Rooman yhteiskunnan rakenne nykyajan demokratian valossa
Pertti Huttunen: Tietokoneet Rooman sosiaalihistorian tutkimuksessa
Kyösti Julku: Oulujoki karjalaisten kaukoliikenteen väylänä keskiajalla
Lauri Huovinen: Niccolo Macchiavellin asema Italian renesanssissa
Pentti Virrankoski: Suurvaltakauden pohjoispohjalaiset palkkasoturit
Eero Matinolli: Pyhäjoen kyläjärjestys aikansa ilmiönä
Seppo Rytkönen: B.G.Niebuhr ja Ranskan vallankumous
Jorma Tiainen: Die bayerische Konstitution von 1808 und die öffentliche Diskussion darüber
Jouko Tynkkynen: Viime vuosisadan Hartolan pappila - J.R. Danielson-Kalmarin ja Maila Talvion lapsuudenkoti
Kustaa Hautala: Alueliitoksista Oulun kaupunkiin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa
Martti Julkunen: Kielipuolueitten suhtautuminen työväenliikkeeseen 1890-luvulla ennen Työväenpuolueen muodostamista
Jukka Nevakivi: Iivo Ahava, punainen heimosoturi
Esko Järventaus: Oulun lääninarkkitehdit
Vilho Niitemaa: Nykyisyyden ongelma
Oulu 1967, PT-paino Oy, toimittaja Pertti Huttunen, 319 sivua.
SAATAVUUS: LOPPUUNMYYTY


Etusivulle * Sivun alkuun

Päivitetty 14.12.2015