Sivukartta

Yhdistyksen jakamat palkinnot

Olaus Magnus -palkinto
Oulun Historiaseuran Pro gradu -palkinto
Oulun Historiaseuran kunniakirja

Olaus Magnus -palkinto

Olaus Magnus -kunniakirjaOulun Historiaseura ry on perustanut vuonna 1986 tunnustuspalkinnon, jonka nimi on OLAUS MAGNUS-PALKINTO. Olaus Magnus-palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, jonka toiminnan voidaan katsoa edesauttaneen erityisellä tavalla sekä historian harrastusta ja tutkimusta Pohjois-Suomessa että Pohjois-Suomeen ja Pohjoiskalottiin kohdistuvaa historiantutkimusta.

Palkinnon saajasta tekee päätöksen Oulun Historiaseura ry:n hallitus, jolle ehdotukset palkinnon saajasta tehdään. Päätöksen tulee olla yksimielinen. Olaus Magnus-palkintoa seuraa kunniakirjan lisäksi Oulun Historiaseuran ainaisjäsenyys.

Palkinnon saaja on tänä vuonna oikeustieteen tohtori Juha Joona, joka on valmistunut varatuomariksi Lapin yliopistosta vuonna 1990 ja väitellyt oikeustieteen tohtoriksi samassa opinahjossa vuonna 2019. Juha Joona työskentelee Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuksien instituutissa Rovaniemellä. Hänellä on myös Ympäristöasioiden lakiasiaintoimisto.

OTT Juha Joona tunnetaan pitkän linjan oikeushistorian tutkijana. Hänen kiinnostuksensa on kohdistunut erityisesti Suomen ja Ruotsin pohjoisimman alueen maanhallintaan liittyviin kysymyksiin, jotka ovat olleet hyvin näkyvästi esillä julkisuudessa ja julkisessa keskustelussa viimeksi kuluneen 30 – 40 vuoden aikana. Tehdäkseen monessa mielessä edelleen kiperät ja kiistanlaiset oikeudelliset kysymykset ymmärrettäviksi hän on käsitellyt niitä maanjaotuksen, hallinnon, elinkeinojen, uudisasutuksen, väestöryhmien välisten suhteiden ja verotuskysymysten kontekstissa. Oikeusalakohtaisesta näkökulmasta hänen tutkimuksensa kuuluvat myös ympäristö- ja esineoikeuden alueille. Juha Joona puolusti väitöskirjaansa ”Ikimuistoinen oikeus – tutkimus Lapin alkuperäisistä maa- ja vesioikeuksista” helmikuun 1. päivänä 2019 Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Olaus Magnus -palkinnon ovat saaneet:2022 FT Ritva Kylli
2021 FT Anneli Meriläinen-Hyvärinen
2020 Oulun sukututkimusseura ry
2019 OTT Juha Joona
2018 yliopistonlehtori, dosentti Henry Oinas-Kukkonen
2017 dosentti Marianne Junila
2016 Pohjois-Pohjanmaan museo
2015 Nuorten Ystävät
2014 professori Marja Tuominen
2013 Oulun Taidemuseo
2012 historiantutkija, kirjailija Harri Turunen
2011 yliopistolehtori Pentti Koivunen
2010 asessori Eino Snellman
2009 Kuusamon kansanopisto
2008 fil.tri Matti Enbuske
2008 fil.tri Mauno Hiltunen
(Vuonna 2008 jaettiin kaksi Olaus Magnus -palkintoa yhdistyksen 75-vuotisjuhlan takia.)
2007 Oulu-opisto
2006 FT Hanna Snellman
2005 professori, FT Veli-Pekka Lehtola
2004 FM Riitta Mäkelä
2003 emeritusprofessori Pentti Virrankoski (yksityishenkilö)
2003 Oulu-seura r.y. (yhteisö)
(Vuonna 2003 jaettiin kaksi Olaus Magnus -palkintoa yhdistyksen 70-vuotisjuhlan takia.)
2002 dosentti Hannu Mustakallio
2001 kotiseutuneuvos, rovasti Seppo Ervasti
2000 FT h.c., maakunta-arkiston johtaja Samuli Onnela
1999 Sanomalehti Kaleva ja Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen
1998 dosentti, FT, lehtori Turo Manninen
1997 dosentti, KT, VTL Reijo Heikkinen
1996 Pohjois-Pohjanmaan museoyhdistys ry
1995 dosentti, fil.tri Oiva Turpeinen
1994 dosentti, fil.tri Matti Lackman
1993 apul.prof. Jouko Vahtola
1992 Oulun maakunta-arkisto
1991 professori Antero Heikkinen
1990 OTT Kaisa Korpijaakko
1989 vt. prof. Pekka Raittila
1987 - 1988 kanslianeuvos Veli Arrela
1986 apul. prof. Jorma Ahvenainen

Oulun Historiaseuran Pro gradu -palkinto

Pro gradu -palkintokunniakirja Oulun historiaseura r.y. on palkinnut vuodesta 1997 alkaen parhaan Oulun yliopistossa valmistuneen Suomen ja Skandinavian historian, yleisen historian tai aate- ja oppihistorian pro gradun. Seura pyytää kyseisten oppiaineiden professoreilta esitykset mahdollisesti palkittavista pro graduista, jotka sisältävät uusia tutkimustuloksia ja näkökulmia jatkotutkimusta varten.

Seuran hallitus tekee lopullisen valinnan palkittavasta. Palkintoon liittyy kunniakirja, palkintosumma ja sarja yhdistyksen varastossa vielä olevia teoksia. Palkittu esittelee julkisessa tilaisuudessa tutkimustuloksiaan ennen palkinnon luovuttamista.

Seuraavassa luettelossa palkitun nimi ja hänen pro gradunsa aihe.

2006 - 2013 Palkintoa ei jaettu
2005 Aino-Maija Viljamaa
"Konikapina vai pulakapina. Nivalan vuoden 1932 yhteiskunnallisen kuohunnan taustatekijät sekä tapahtuman jälkikuvan muotoutuminen"
2004 Essi Pulkkinen
"Pakkohuutokaupalla myydyt tilat Iin, Pudasjärven ja Yli-Iin kunnissa 1928-1939"
2003 Jutta Kemppainen
"Uljaan tulevaisuuden suunnannäyttäjät. Yhdysvaltain, Euroopan Unionin ja Suomen informaatioteknologia-ohjelmat 1993-1994."
2002 Jukka-Pekka Kesti
"Uskon vahvistus vai armovälinen ? - vanhoillislestadiolaisuuden sakramenttikiista Päivämiehessä ja Siionin lähetyslehdessä vuosina 1957-58"
2001 Anu Vahtola
""Medan wij skatte icke alenest til Sverige" - Kemin Lapin verosaamelaiset 1555 - 1673"
2000 Kalle Helske
"Yhdysvaltojen ulkopoliittisen johdon ja Korean sotilashallinnon näkökannat Yhdysvaltojen Korean-politiikkaan 1945-1946"
1999 Tuija Tervo
"Nälkämaan valkaisu-Lapuan liike Kainuussa 1929 - 1932"
1998 Mari Mäki-Petäys
"Soturi ja pyhimys - Aleksanteri Nevskin kuva venäläisissä pyhimyselämäkerroissa"
1997 Jukka Niinimäki
"Yhtymä Vientirauha - Martti Pihkalan lakonmurtajakaartin toiminta Suomessa 1920-1944"

Oulun Historiaseuran kunniakirja

Oulun Historiaseuran kunniakirja Oulun historiaseura r.y. on palkinnut vuodesta 2000 alkaen säännöllisen epäsäännöllisesti yksittäisiä pohjoissuomalaisia hankkeita, yhdistysten juhlavuosia ja tapahtumia nimeään kantavalla kunniakirjalla.

Oulun Historiaseuran kunniakirjan ovat saaneet:
2002 Oulu-seura ry
28.5. kunniakirja luovutettiin 40 vuotta täyttävälle yhteistyöseuralle.
2001 Tiima ry
24.3. kunniakirja luovutettiin 35 vuotta täyttävälle yhteistyöseuralle.
2000 Madetojan lukion "Tulindbergin aikaan Oulussa" -projekti
3.6. koulun päättäjäisissä lukion rehtori jakoi kunniakirjat opettajille Anne Siikaluoto-Tervoselle ja Katja Kivistölle näiden suunnitteleman ja oppilaiden kanssa toteuttaman projektin johdosta.

Etusivulle * Sivun alkuun

Päivitetty 9.11.2019