Selaa nimekkeitä

 • A propos -uutiskirje
 • Aakusti. Savolaesuuven iänenkannattaja
 • AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia
 • African Newsletter on Occupational Health and Safety
 • Agricolan julkaisusarja
 • Agricultural and Food Science
 • Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti
 • Aktuumi
 • Akustiikkapäivät
 • AMK-lehti // UAS Journal. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences
 • Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Mathematica
 • Annales Botanici Fennici
 • Annales Zoologici Fennici
 • Apaja
 • Apples - Journal of Applied Language Studies
 • Approaching Religion
 • Aquatic Invasions
 • Artefactum
 • Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety
 • Atmos
 • ATS Ydintekniikka
 • Auraica. Scripta a Societate Porthan edita
 • Aurinkolaiva - Sun Ship
 • Aurora
 • Automaatioväylä
 • Barents Newsletter on Occupational Health and Safety
 • Barents Studies : Peoples, Economies and Politics
 • BioInvasions Records
 • BOFIT Discussion Papers
 • BOFIT Policy Brief
 • Boreal Environment Research
 • Bulletiini - Tampereen yliopiston kirjaston verkkolehti
 • Bulletin of the Geological Society of Finland
 • COLLeGIUM. Studies across disciplines in the humanities and social sciences
 • Diakonian tutkimus
 • Dissertationes Forestales
 • eFutura
 • Ekonomiska Samfundets Tidskrift
 • El Norte - The Finnish Journal of Latin American Studies
 • Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies (EJBO)
 • Elore
 • Ennen ja nyt
 • Entomologica Fennica
 • ePooki
 • Etnomusikologian vuosikirja
 • Fennia - International Journal of Geography
 • FF Network - Folklore Fellows Network
 • Finnish Economic Papers
 • Finnish Journal of Ethnicity and Migration (FJEM)
 • Finnish Yearbook of Population Research
 • Finska Läkaresällskapets Handlingar
 • Geophysica
 • Historisk Tidskrift för Finland
 • Human Technology
 • Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen
 • Ilmansuojelu
 • Informaatiotutkimus
 • International Journal of Circumpolar Health
 • Iskos
 • J@rgonia
 • Journal de la Société Finno-Ougrienne
 • Journal of Military Studies
 • Kansantaloudellinen Aikakauskirja
 • Kasvatus & Aika
 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
 • Kulutustutkimus. Nyt
 • Källan
 • Liikenteen suunta
 • Liiketaloudellinen Aikakauskirja - The Finnish Journal of Business Economics
 • Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
 • Maanmittaus
 • Maaseudun uusi aika
 • Management of Biological Invasions
 • Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti
 • Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica
 • Metsätieteen aikakauskirja
 • Mirator
 • No Foundations : An Interdisciplinary Journal of Law and Justice
 • Nordic Journal of African Studies
 • Nordic Journal of Business (NJB)
 • Nordic journal of surveying and real estate research (NJSR)
 • Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)
 • Osaaja.net
 • Pelitutkimuksen vuosikirja
 • Poliittinen talous
 • Prologi
 • Psychiatria Fennica
 • Puhe ja kieli - Tal och Språk - Speech and Language
 • Rajapinta
 • Rakenteiden Mekaniikka - Journal of Structural Mechanics
 • Research on Finnish Society
 • Science & Technology Studies
 • Signum
 • Silva Fennica
 • SJWEH Supplements
 • SKY Journal of Linguistics
 • Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti - Journal of social medicine
 • SQS - Suomen Queer -tutkimuksen seuran lehti
 • Studia Celtica Fennica
 • Studia Orientalia Electronica
 • Suo
 • Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
 • TAHITI - Taidehistoria tieteenä. Konsthistorien som vetenskap
 • Taiteentutkija
 • Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion
 • Thanatos
 • Tiede ja ase
 • Tieteessä tapahtuu
 • Tietojenkäsittelytiede
 • Tietolinja
 • Tietysti.fi
 • Turun Historiallinen Arkisto
 • WiderScreen
 • Virittäjä