Tekijänoikeuksista

Siirryttäessä julkaisemaan verkossa joko uutta aineistoa, painetun aineiston rinnakkaisversiota tai digitoitua vanhempaa aineistoa, on tarkasteltava myös onko tekijän kanssa sovittu riittävän tarkoin artikkelin/teoksen julkaisemisesta ja salliiko tehty sopimus julkaisemisen uudessa muodossa. Myös tekijän oikeudesta oman artikkelinsa käyttöön ja artikkelin rinnakkaisjulkaisemiseen esimerkiksi oman laitoksen julkaisuarkistoon tai omille kotisivuille on sovittava. Rinnakkaistallentamisesta on yliopistoilla ja muilla organisaatioilla omat ohjeensa. Sherpa Romeo on palvelu, josta voi tarkistaa julkaisijan suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen. Oma käytäntö kannattaa ilmoittaa sinne.

'.;