Om upphovsrätt

Vid övergång till publicering av nytt material, parallellversioner av tryckt material, eller digitaliserat äldre material på nätet, bör det granskas att det med upphovsmannen tillräckligt noggrant överenskommits om publiceringen av artikeln/verket och ifall avtalet tillåter publicering i ny form. Även upphovsmannens rätt till bruket av den egna artikeln och artikelns parallellpublicering till exempel i den egna institutionens publikationsarkiv eller på egna hemsidor bör uppgöras. Beträffande parallellpublicering har universiteten och övriga organisationer egna direktiv.

'.;