Selaa nimekkeitä

 • A propos -uutiskirje
 • AFinLA-teema
 • AFinLAn vuosikirja
 • Agricolan julkaisusarja
 • Agricolan tietosanomat
 • Agricultural and Food Science
 • Aikuiskasvatus
 • Ainedidaktiikka
 • Ajatus
 • Alue ja Ympäristö
 • AMK-lehti // UAS Journal. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences
 • Ammattikasvatuksen aikakauskirja
 • Annales Academiae Scientiarum Fennicae
 • Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Mathematica
 • Annales Botanici Fennici
 • Annales Fennici Mathematici
 • Annales Zoologici Fennici
 • Apaja
 • Apples - Journal of Applied Language Studies
 • Approaching Religion
 • Aquatic Invasions
 • Architectural Research in Finland
 • Arctos - Acta Philologica Fennica
 • Arkhimedes
 • Artefactum
 • ATS Ydintekniikka
 • Auraica. Scripta a Societate Porthan edita
 • Aurora
 • Automaatioväylä
 • Barents Studies : Peoples, Economies and Politics
 • BioInvasions Records
 • BOFIT Discussion Papers
 • BOFIT Policy Brief
 • Boreal Environment Research
 • Budkavlen
 • Bulletin of the Geological Society of Finland
 • COLLeGIUM. Studies across disciplines in the humanities and social sciences
 • Diakonian tutkimus
 • Dissertationes Forestales
 • Dosis - Farmaseuttinen aikakauskirja
 • Dutkansearvvi diedalas aigecala
 • Ekonomiska Samfundets Tidskrift
 • Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies (EJBO)
 • Elore
 • Ennen ja nyt
 • Entomologica Fennica
 • ePooki
 • eSignals Research
 • Ethnologia Fennica
 • Etnomusikologian vuosikirja
 • Evolving Pedagogy
 • Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research
 • Faravid - Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja
 • Fennia - International Journal of Geography
 • Fennoscandia archaeologica
 • FF Network - Folklore Fellows Network
 • Finnanest
 • Finnisch-Ugrische Forschungen
 • Finnish Economic Papers (FEP)
 • Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW)
 • Finnish Journal of Ethnicity and Migration (FJEM)
 • Finnish Journal of Linguistics
 • Finnish Journal of Social Research
 • Finnish Yearbook of Population Research
 • Finsk tidskrift
 • Finska Läkaresällskapets Handlingar
 • Finskt Museum
 • FMSERA Journal
 • FNG Research
 • Focus Localis
 • Folk och musik
 • Folkmålsstudier
 • Geophysica
 • Gerontologia
 • Hallinnon tutkimus
 • HAMK Unlimited: Scientific
 • Helsinki Law Review
 • Historiallinen Aikakauskirja
 • Historisk Tidskrift för Finland
 • Historiska och litteraturhistoriska studier
 • Hoitotiede
 • Human Technology
 • Hymnologi - Nordisk tidsskrift
 • ICO - Iconographisk Post
 • Idäntutkimus
 • Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen
 • Ilmansuojelu
 • Informaatiotutkimus
 • Iskos
 • J@rgonia
 • Janus - sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
 • Journal de la Société Finno-Ougrienne
 • Journal of Autonomy and Security Studies (JASS)
 • Journal of Early Childhood Education Research (JECER)
 • Journal of Military Studies
 • Journal of Postcolonial Linguistics
 • Journal of the Finnish Economic Association (JFEA)
 • Journal of the International Society for Orthodox Church Music
 • Joutsen / Svanen
 • Joutsen/Svanen. Erikoisjulkaisut/Specialutgåvor
 • Kalmistopiiri
 • Kansantaloudellinen Aikakauskirja
 • Kasvatus
 • Kasvatus & Aika
 • Kasvinsuojelulehti
 • Kasvun tuki
 • Kide - Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti
 • Kieli, koulutus ja yhteiskunta
 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
 • Kliininen radiografiatiede
 • Kosmopolis
 • Koulu ja menneisyys
 • Kriminologia
 • Kulttuurintutkimus
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja
 • Kulutustutkimus. Nyt
 • Kuntoutus
 • Källan
 • Laboratorium för folk & kultur : en kulturvetenskaplig tidskrift
 • Lakimies
 • Liikenne
 • Liikunta & Tiede
 • LUMAT : International Journal on Math, Science and Technology Education
 • Luonnon Tutkija
 • Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja
 • Lähihistoria
 • Lähikuva
 • Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
 • Maaseutututkimus
 • Management of Biological Invasions
 • Matkailututkimus
 • Meddelanden från Åbo Akademi
 • Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti
 • Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica
 • Mercurius-sidosryhmälehti
 • Metsätieteen aikakauskirja
 • Migration-Muuttoliike
 • MikaEL : Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti
 • Mirator
 • Muinaistutkija
 • Musiikki
 • Nautica Fennica
 • Neuphilologische Mitteilungen
 • niin & näin
 • No Foundations : An Interdisciplinary Journal of Law and Justice
 • Nordia Geographical Publications
 • Nordia Tiedonantoja
 • Nordic Journal of African Studies
 • Nordic Journal of Business (NJB)
 • Nordic journal of surveying and real estate research (NJSR)
 • Nordic Review of International Studies (NRIS)
 • Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)
 • Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies
 • Nuorisotutkimus
 • Näyttämö ja tutkimus
 • Oamk Journal
 • Oikeustiede-Jurisprudentia
 • Ornis Fennica
 • Ortodoksia
 • Pelitutkimuksen vuosikirja
 • Perhe- ja pariterapialehti
 • Poliittinen talous
 • Politiikka
 • Prologi
 • Psychiatria Fennica
 • Puhe ja kieli - Tal och Språk - Speech and Language
 • Rakenteiden Mekaniikka - Journal of Structural Mechanics
 • Research in arts and education
 • Ruukku
 • Sananjalka
 • Science & Technology Studies
 • Scripta Instituti Donneriani Aboensis
 • Signum
 • Silva Fennica
 • SKY Journal of Linguistics
 • Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti - Journal of social medicine
 • Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
 • Sosiologia
 • SQS - Suomen Queer -tutkimuksen seuran lehti
 • Studia Celtica Fennica
 • Studia Orientalia Electronica
 • Sukupuolentutkimus-Genusforskning
 • Suo
 • Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
 • Suomen Antropologi - Journal of the Finnish Anthropological Society
 • Suomen avantgarden ja modernismin seuran julkaisuja
 • Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote
 • Suomen museo-Finskt Museum
 • Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja
 • Tahiti - Taidehistoria tieteenä. Konsthistorien som vetenskap
 • Tekniikan Waiheita
 • Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion
 • Teologinen Aikakauskirja
 • Terra
 • Thanatos
 • Tiede & edistys
 • Tiede ja ase
 • Tiedepolitiikka
 • Tieteessä tapahtuu
 • Tietojenkäsittelytiede
 • Tietolinja
 • Trace - Finnish Journal for Human-Animal Studies
 • Tribologia - Finnish Journal of Tribology
 • Trio
 • Tutkimus & kritiikki
 • Työelämän tutkimus
 • Työväentutkimus Vuosikirja
 • Unit
 • Uralica Helsingiensia
 • Uskonnontutkija - Religionsforskaren
 • Uskonto, katsomus ja kasvatus
 • VAKKI Publications
 • WiderScreen
 • Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita
 • Virittäjä
 • Vuosilusto
 • Väki Voimakas
 • Yhdyskuntasuunnittelu - The Finnish Journal of Urban Studies
 • Yhteiskuntapolitiikka
 • Yleislääkäri
 • Yliopisto
 • Yliopistopedagogiikka
 • Yritysetiikka