Online vetenskapliga tidskrifter i Finland

På webbplatsen som upprätthålls av De vetenskapliga samfundens delegation publiceras information angående webbpublicering. Via Sök- och Bläddra-länken kommer man till portalen, som omfattar vetenskapliga e-tidskrifter och övriga vetenskapssamfunds webbpublikationer som publiceras i Finland. Portalen inkluderar e-tidskrifter vars vetenskapliga artiklar är refereegranskade och som är fritt tillgängliga (med högst två års fördröjning från publiceringsdatum). Även andra vetenskapssamfunds publikationer tas med ifall de har allmänt informationsvärde. Nya publikationer kan anmälas till webbplatsens redaktion.

Delegationen upprätthåller Open Journal Systems (OJS) –publiceringstjänsten som hjälp för redigering, refereegranskning och publicering av webbpublikationer.