Tillgänglighet

Det här är ett tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen http://pro.tsv.fi/tisci. Webbplatsen publicerades år 2012. Webbplatsen omfattas av tillgänglighetslagstiftningen. Utlåtandet har upprättats 13.10.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Om vi har felbedömt tillgängligheten och du hittar brister i detta ber vi dig kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem. Du kan ge respons med denna webblankett eller per e-post till saavutettavuuspalaute(at)tsv.fi.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss, alltså webbplatsens administrator, om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Du kan ge respons med denna webblankett eller per e-post till saavutettavuuspalaute(at)tsv.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000